11.12. 2018 r. Hotel Marriott, Warszawa

XIV Konferencja PolCAAT'2018

Audyt wewnętrzny w erze transformacji cyfrowej


XIV Konferencja PolCAAT

W dniu 11 grudnia 2018 roku, w hotelu Marriott w Warszawie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska organizuje XIV Konferencję PolCAAT, której tematem będzie

„Audyt wewnętrzny w erze transformacji cyfrowej”

Tematyką przewodnią wydarzenia będą obszary IT GRC, czyli ładu, ryzyka i zgodności w ramach IT. W ramach poszczególnych bloków poruszone zostaną również obszary cyberbezpieczeństwa, w tym ryzyk dla korzystania z urządzeń mobilnych.

Zaproszeni eksperci wskażą, w jaki sposób należy wykorzystywać oraz jakie są wady i zalety outsourcingu IT oraz różnych rozwiązań korzystania z chmury. Zostaną omówione wymagania RODO w kontekście zarządzania cyklem życia oprogramowania oraz ryzyk zarządzania zwinnego w projektach IT.

Dowiemy się również jak należy zarządzać obszarem testów, w tym testów bezpieczeństwa.
Jako prelegenci wystąpią managerowie IT, kierownicy projektów, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa oraz doświadczeni audytorzy IT.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą !

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciKen van Ierlant

Grey Matter Matters in Nederland (DEN HAAG)

Ken is a Seasoned and experienced Digital Strategy Director & Thought Leader with 30 years of practical experience in Business transformations & turn around programs with a strong digital component as a CIO/CEO or senior executive.
Ken started his career with Digital Equipment Corporation as a business consultant and got involved in many technical system integration projects. Later he joined Ernst&Young IT leadership and was parachuted in as a CIO for Eneco and Essent utilities. Ken established on behalf of the E&Y IT Leadership Program the first CIO chair in Europe at the Erasmus University in Rotterdam.
Ken joined Alexander Proudfoot Consulting in London and fulfilled various CIO positions like AirFrance/KLM and WestLB in Dusseldorf. After his role as a Vice President for Capgemini in Paris and Utrecht where he developed the first steps into Digital consulting he was asked in 2013 by the Dutch board of PWC to start a Digital Strategy consultancy and established the Digital agenda for PWC with themes like “Digital value chain transformation & The Cyber Exposure Review” and launched a first Digital Enterprise Platform with Oracle & Liberty Global. Currently, Ken works for Virtual Clarity in London with an emphasis on Digital Platforms.
Ken is a Digital Thought Leader and expert on Digital Platforms and is a guest lecturer at Nyenrode University where he runs The Digital leadership program. Holds a PHd in business economics from the KU in leuven Belgium and a MBA from IMD in Lausanne .

Czytaj więcej

Maciej Piołunowicz

CIA – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Od 9 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował m.in. w BZ WBK oraz NBP, również w audycie wewnętrznym. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również autorem szeregu publikacji z dziedziny audytu wewnętrznego, między innymi w Gazecie Bankowej, Banku i Kredycie oraz miesięczniku Bank. Wykłada na studiach podyplomowych w SGH. Posiada certyfikat CIA.

Czytaj więcej

Iza Murawska

CPA, MBA

Od 2015 w fintechu Billon, odpowiedzialna za launch spółki w Wielkiej Brytanii i pierwszy projekt blockchain na masową skale w Polsce. Za nowy cel przyjęła komunikację i edukację technologii blockchain w Polsce, zwłaszcza wśród kobiet.
Dyplom MBA i certyfikat CPA (odpowiednik biegłego rewidenta) zdobyła w Nowym Jorku. Po ponad 15 latach w USA i 10-letniej karierze w sektorze finansowym na Wall Street jako audytor, kontroler finansowy i dyrektor finansowy w funduszach inwestycyjnych, powróciła do korzeni, do Polski.
Pierwsza propozycja pracy w nieznanej technologii blockchain okazała sie szansą na nowy rozdział w karierze.

Czytaj więcej

Andrzej Brągiel

Audytor wewnętrzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek IIA Polska.

Absolwent studiów podyplomowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej „Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń”.
Pasjonat dobrze zarządzanego i bezpiecznego IT.
Uczestniczył w planowaniu, realizacji i koordynacji audytów zapewniających i doradczych w szerokim spektrum obszarów zarządzania IT i cyberbezpieczeństwa.
W samodzielnie realizowanych zadaniach audytu informatycznego systematycznie rozwija umiejętności badania infrastruktury teleinformatycznej aktywnie wykorzystując narzędzia informatyczne, w tym techniki przeprowadzania testów penetracyjnych.
Czynnie wspierał projekty IIA Polska dotyczące tłumaczenia na język polski poradników związanych z zarządzaniem IT, zarządzaniem ciągłością działania oraz koordynowaniem ciągłego audytu i monitoringu.

Czytaj więcej

Sebastian Burgemejster

Prezes IIA Polska

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, COSO, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu/Sekretarz, Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej) oraz ISACA (Członek Komisji Rewizyjnej). Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.
Wieloletni szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kierownik projektu, ekspert i konsultant zewnętrzny w trakcie realizacji projektów audytowych, wdrożeniowych i doradczych dla dużych instytucji państwowych i prywatnych z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa i IT. Obecnie zarządzający obszarem, w skład którego wchodzą zintegrowane funkcje GRC, certyfikacji służb żeglugi powietrznej, Zintegrowanych Systemów Zarządzania, zarządzania procesowego oraz controlingu korporacyjnego.

Czytaj więcej

Piotr Filip Sawicki

CISA, CIA, CISM, Audytor IT, ISACA Warszawa

Audytor IT, od kilkunastu lat także analityk danych oraz champion i edukator analizy w firmach krajowych i zagranicznych, w instytucjach finansowych oraz produkcyjno-handlowych.

Czytaj więcej

Dr Andrzej Kulik

Członek Zarządu, mBank Hipoteczny

Czytaj więcej

Marcin Fronczak

Prezes Zarządu Cloud Security Alliance Polska

Prezes Cloud Security Alliance Polska. Pierwszy w Polsce posiadacz certyfikatu i trener z zakresu bezpieczeństwa chmur Certified Cloud Security Knowledge (CCSK). Certyfikowany audytor systemów informatycznych oraz ekspert w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem informacji - CISA, CIA, CRISC. Przez wiele lat zarządzał bezpieczeństwem IT w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Obecnie wykonuje audyty bezpieczeństwa obszaru IT/OT dla operatora infrastruktury krytycznej.

Czytaj więcej

Piotr Welenc

CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT goverance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A., Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance

Czytaj więcej

Małgorzata Michniewicz

Audytor, trener, konsultant, posiadający dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie technologii informatycznych

Doświadczenie zdobyła wykonując funkcje od specjalisty po Dyrektora, Prezesa Zarządu w firmach prywatnych i administracji publicznej. Od kilkunastu lat zaangażowana w sferę bezpieczeństwa informacji, między innymi w prace dotyczące budowy systemowego zarządzania bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w ZUS, tłumaczenia na język polski metodyki COBIT 5, która jest wzorcową metodyką nadzoru nad technologiami informatycznymi czy prace legislacyjne dotyczące RODO. Opracowała i prowadzi autorskie szkolenia dla kadry zarządzającej z obszaru bezpieczeństwa informacji i blockchain. Audytor wiodący systemów zarządzania ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001. Członek Stowarzyszenia ISACA, od 7 lat we władzach ISACA Warszawa.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: „Informatyka i ekonometria”, ukończyła studia menedżerskie: „Zarządzanie projektami informatycznymi” na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka „informatyki” na Wojskowej Akademii Technicznej. Zafascynowana technologią blockchain.

Czytaj więcej

Tomasz Małkiewicz

Executive Manager, Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) oraz CSC – IT Center For Science Ltd., Finlandia

Tomasz jest pracownikiem CSC – IT Center For Science Ltd. w Finlandii oraz Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC). Zanim rozpoczął pracę w CSC pracował jako pracownik naukowy CNRS w LPSC Grenoble we Francji. Tematem jego pracy doktorskiej było „Tools for Physics with LHC and RIB” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii.

Tomasz jest członkiem NeIC Executive Team, gdzie, wśród wielu obowiązków, pomaga we wdrażaniu strategii NeIC, w dalszym rozwoju tej strategii, koordynuje działania NeIC dotyczące dzielenia się zasobami oraz pracy z danymi wrażliwymi. Inicjuje nowe projekty techniczne w partnerstwie z nordyckim narodowymi dostawcami e-infrastruktury.

Czytaj więcej

Jakub Wojnarowski

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialny za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA, członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Metlife TUnŻiR Polska, wcześniej Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan (2012 - 2017), nadzorujący obszar ekspertyzy i współpracy międzynarodowej, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE w latach 2012 - 2017; od 2006 do 2012 dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011), członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006 – 2009) oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007 – 2008), stypendysta International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA (2017), socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2001) i Central European University w Budapeszcie (2002); wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2007), negocjator i facylitator, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu; zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora finansowego i innowacji, polityki publicznej, edukacji i współpracy międzynarodowej.

Czytaj więcej

Jan Anisimowicz

PMP, CRISC i CISM

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów dla międzynarodowych organizacji z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i farmaceutycznego. Jest doradcą w obszarach wytwarzania oprogramowania, zarządzania ryzykiem, organizacji i wdrażania procesów GRC (Governance, Risk and Compliance), budowy hurtowni danych, analiz Big Data/Business Intelligence oraz Architektury Systemów IT. Z sukcesem prowadził projekty wdrożenia systemów Revenue Assurance, hurtowni danych (w Polsce i za granicą), a także programy usprawniające organizację projektową w oparciu o Project Management Office, czy też zwiększające poziom dojrzałości i konkurencyjności przedsiębiorstw (CMM).

Prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących branży ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania ryzykiem oraz systemów klasy BI. Posiada Certyfikat PMP (organizacji PMI) oraz certyfikaty CRISC i CISM (organizacji ISACA). Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Czytaj więcej

Andrzej Nowiczenko

CIA, CRMA. Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego w Aegon Polska SA.

Od niedawna Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego w Aegon Polska SA. odpowiedzialny za nadzór nad funkcją audytu w 5 spółkach w Polsce w tym PTE i TU. Grupa Aegon Polska należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Aegon NV posiadającej
oprócz Holandii swoje spółki m.in. w USA, Kanadzie i UK. W latach 2007-2018 Dyrektor Zarządzający, Departament Audytu
Wewnętrznego, Biuro Koordynacji Audytów Centrali - Bank Pekao SA. Odpowiedzialny za koordynację departamentów prowadzących audyty w Centrali Banku w obszarach: ryzyka kredytowego i rynkowego, ryzyka płynności i modeli, ryzyka operacyjnego i centralnych procesów i ryzyka IT. Wcześniej, do fuzji prawnej Pekao SA z Bankiem Przemysłowo-Handlowym, Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego odpowiedzialny za obszar audytu ryzyka kredytowego i dużych zaangażowań.
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek Makroekonomia, oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, jak również Studia podyplomowe: „Inwestycje Kapitałowe”, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa; Studia podyplomowe:
„Audyt Wewnętrzny” oraz IMD Business School, IMD Leadership 2015.
Posiadacz certyfikatów IIA - Certyfikat CIA, maj 2007, Certyfikat CRMA, wrzesień 2012.
Działalność:
- Członek IIA Polska
- Członek podkomisji Audytu Wewnętrznego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU)
- Członek założyciel Klubu szefów Audytu
- Wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości

Czytaj więcej

Adam Mizerski

Prezes „ISACA Katowice Chapter” – Stowarzyszenia Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych (afiliacja w ISACA International), wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Głównego PTI oraz Rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI

Audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka jak również zarządzania IT . Specjalista z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych. Wieloletni „karbowy XXI wieku” czyli szef działu IT. Absolwent informatyki na Politechnice Częstochowskiej oraz zarządzania IT w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Prezes „ISACA Katowice Chapter” – Stowarzyszenia Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych (afiliacja w ISACA International), wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Głównego PTI oraz Rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI.
Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, analizy ryzyka i praktycznych aspektów wykorzystania biblioteki ITIL. Twórca portalu http://www.itsecurity24.info/ poświęconego bezpieczeństwu systemów ICT.

Czytaj więcej

ProgramCena450,00 zł netto + 23% VAT (553,50 zł brutto)

członkowie IIA Polska oraz członkowie ISACA Katowice i ISACA Warszawa


650,00 zł netto + 23% VAT (799,50 zł brutto) pozostałe osoby 

Oferowane zniżki:

10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję

10 % zniżki – dla członków ACCA Polska, Polrisk, PIBR, BCMG

Zniżki nie sumują się.

Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu.

Koszt udziału
450zł *
  • cena dla Członków IIA
  • * + 23% VAT
Koszt udziału
650zł *
  • pozostałe osoby
  • * + 23% VAT

 
 
 

Warunkiem przyjęcia / wpisania na listę uczestników konferencji jest przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, oraz dokonanie do dnia 27.11.2018 r. , na podstawie umowy / zgłoszenia lub faktury proforma, opłaty za udział w konferencji.

Ewentualna rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić do organizatora w formie pisemnej nie później niż 14 dni przed Konferencją. Po tym terminie możliwe jest jedynie zastępstwo zgłoszonego uczestnika, co należy zgłosić do biura IIA Polska (office@iia.org.pl)

Oświadczenie VAT dla jsfp

UWAGA

Termin nadsyłania zgłoszeń – 27.11. 2018 r.

Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE

 

Złoty SponsorPartnerzyPartnerzy merytoryczni

 

 Patroni medialniWspieramyKontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529