27 marca 2019r. Hotel Marriott, Warszawa

VIII Konferencja IIA Polska dla Sektora Finansowego

ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH


UWAGA !

Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do 20 marca !

Bądź razem z nami podczas tego prestiżowego wydarzenia!

VIII Konferencja IIA Polska dla Sektora Finansowego

W dniu 27 marca 2019 r., w Centrum Giełdowym S.A. w Warszawie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska organizuje ósmą już Konferencję Finansową, której tematem będzie

 „ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH”.

Będziemy dyskutować jak również wymieniać się doświadczeniami. Wystąpią dyrektorzy audytu z wiodących instytucji finansowych w kraju, audytorzy z sektora finansowego a w tym z ubezpieczeń i banków oraz wybitni specjaliści spoza audytu.

Lista prelegentów i panelistów nie jest jeszcze zamknięta, ale już wiemy, że będą z nami wyjątkowi specjaliści.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej Konferencji.

Będzie to kolejna okazja do zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów z innymi audytorami.

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciMarek Żukowski

Consultant, doradztwo podatkowe dla sektora finansowego KPMG w Polsce

Marek w swojej pracy zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, bierze udział w kompleksowych przeglądach podatkowych. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie opodatkowania CIT różnic kursowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz prac rozwojowych, a także kwestii związanych z amortyzacją.
Ponadto Marek uczestniczy także m.in. w kompleksowych projektach dotyczących ulg podatkowych i korekt rozliczeń podatkowych.

Czytaj więcej

Agata Szczerbetka

Odpowiedzialna za funkcję audytu wewnętrznego w Grupie AXA

Certyfikowany audytor wewnętrzny z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji projektów audytowych oraz budowaniu oraz nadzorowaniu funkcji audytu.
Od wielu lat związana z branżą̨ ubezpieczeniową. Aktualnie odpowiedzialna za funkcję audytu wewnętrznego w spółkach grupy AXA w Polsce. Wcześniej odpowiedzialna za utrzymanie oraz jakość portfela ubezpieczeniowych produktów na życie w Aviva TUNŻ oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego w spółkach grupy Aviva w Polsce i na Litwie. Obszary jej zainteresowań́ to ryzyko operacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe, ład korporacyjny. Jako audytor, była zaangażowana w wiele projektów audytowych obejmujących różne obszary funkcjonowania organizacji, w tym przeglądy strategiczne, ocenę ładu korporacyjnego, wszelkich procesów operacyjnych, finansowych, inwestycyjnych. Dodatkowo w swojej karierze doradzała firmom z różnych branż (FMGC, oil&gas, farmacja) w zakresie budowania funkcji audytu, tworzenia zintegrowanego modelu zarządzania ryzykiem (ERM), optymalizacji procesów biznesowych. Prywatnie szczęśliwa mama Mikołaja i Michaliny.


Czytaj więcej

Karol Zacharkiewicz

Dyrektor Zarządzający ds. Audytu w Grupie PZU SA.

Dyrektor Zarządzający ds. Audytu w Grupie PZU SA, wcześniej Dyrektor ds. Audytów Działalności Operacyjnej i Ubezpieczeniowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym jak również w międzynarodowych korporacjach w funkcjach związanych z kontrolą, audytem oraz obszarem związanym z przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej.
Swoją karierę rozpoczynał jako agent ubezpieczeniowy, następnie pracował w jednostkach terenowych PZU w obszarze sprzedaży i obsługi ubezpieczeń oraz likwidacji szkód. Kolejne ponad 14 lat kariery było związane z obszarem kontroli wewnętrznej i audytu – początkowo w PZU a następnie audyt w Spółkach Grupy Allianz Polska z którego został awansowany na stanowisko Koordynatora Grupy Allianz Polska - odpowiadającego za stworzenie struktur i nadzór nad obszarem związanym z przeciwdziałaniem przestępczości w Spółkach Grupy Allianz Polska. Od 2016 roku ponownie w Grupie PZU.

Czytaj więcej

Jakub Wojnarowski

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, socjolog i politolog, wcześniej m.in. Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE, w latach 2006 - 2009 członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group, współautor książek, raportów i publikacji poświęconych zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu; członek Jury konkursu Green Frog Award Deloitte Central Europe, członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Metlife TUnŻiR Polska

Czytaj więcej

Ewa Sowińska

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców
Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.
Członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku
W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;
Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów
Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

Czytaj więcej

Paweł Sitnik

Ekspert ds. Cen Transferowych InfoCredit

Z tematyką cen transferowych związany od 2012 r. Posiada bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów dla zagranicznych i polskich grup kapitałowych, m. in. w zakresie:

- planowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
- określania metodologii ustalania cen;
- planowania efektywnych podatkowo struktur kapitałowych;
- wsparcia w ramach kontroli i postępowań podatkowych dotyczących cen transferowych;
- przygotowania analiz porównawczych i dokumentacji podatkowej dla różnych typów transakcji;
- prowadzenia szkoleń dotyczących cen transferowych, głównie w zakresie przeprowadzania analiz porównawczych.


Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w renomowanych firmach doradztwa podatkowego, w tym polskich oraz należących do tzw. Wielkiej Czwórki. W InfoCredit odpowiada za rozwój praktyki w zakresie cen transferowych.


Paweł jest również autorem komentarzy dotyczących problematyki cen transferowych, publikowanych w „Rzeczpospolitej" oraz Monitorze Podatkowym. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych.

Wraz z powołaniem Forum Cen Transferowych (będącego zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów) Paweł został członkiem grup roboczych zajmujących się opracowaniem rekomendacji dotyczących analiz porównawczych oraz opisu zgodności.

Czytaj więcej

Olga Petelczyc

Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR

Właścicielka Centrum Rozwoju i Audytu; wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych; Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR; od ponad 14 lat zajmuje się głównie prowadzeniem audytu w szczególności w obszarze funduszy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji; certyfikowany audytor; wykładowca uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach w tym na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w marcu 2018 r. w Paryżu; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników administracji; autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej; ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich; w latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; członek grupy ds. raportowania niefinansowego (pozostali członkowie grupy to: MF, MR, KIBR, SEG, ACCA, FOB, CSRinfo)

Czytaj więcej

Aleksandra Jagielska

Dyrektor Zapewnienia Jakości Audytu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Aleksandra Jagielska posiada wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym, zdobyte na różnych szczeblach menadżerskich, w czołowych instytucjach finansowych w Polsce jak i korporacjach międzynarodowych (sektor ubezpieczeniowy i bankowy). Z racji pełnionych funkcji bierze udział w strategicznych projektach/inicjatywach w zakresie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, a także innych kluczowych zagadnień istotnych dla audytu wewnętrznego. Od 2012 roku specjalizuje się w przeprowadzaniu oceny funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance), a także przygotowywaniem komórek audytu wewnętrznego do ocen zewnętrznych. Posiada certyfikat CIA (Certified Internal Auditor), jest członkiem IIA Polska.

Czytaj więcej

Paweł Skorłutowski

Starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, doradca podatkowy, radca prawny.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do zespołu Deloitte, Paweł pracował w innych znaczących firmach doradztwa podatkowego, zajmując się obsługą podatkową polskich i zagranicznych podmiotów. Łącznie posiada osiem lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa przy transakcjach dla instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pośredników finansowych oraz funduszy inwestycyjnych. Brał udział w licznych projektach podatkowych, takich jak przeprowadzenia przeglądów podatkowych dużych instytucji finansowych lub doradztwo przy restrukturyzacjach spółek.
Dodatkowo Paweł prowadzi szkolenia podatkowe dla pracowników instytucji finansowych oraz podmiotów je zrzeszających (m.in. dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce lub Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).
Paweł doradza również w zakresie obowiązków skierowanych do polskich instytucji finansowych w związku raportowaniem rachunków finansowych w posiadaniu zagranicznych rezydentów podatkowych (FATCA, CRS, Euro-FATCA).

Radca prawny i doradca podatkowy specjalizujący się w doradztwie dla instytucji z sektorów finansowego oraz ubezpieczeniowego. Znajomość prawa podatkowego łączy z praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas świadczenia usług na rzecz klientów. Pełnomocnik reprezentujący podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Nabytą wiedzą dzieli się z innymi m. in. prowadząc szkolenia o tematyce podatkowej.

Czytaj więcej

Marcin Dzięgielewski

Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT w Warszawie i prawa podatkowego na SGH. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.
Odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, audytu wewnętrznego i kontroli, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz regulacji zakresu prawa podatkowego.
Praca zawodowa
Od 2006 r. do 2012 r. pracował jako audytor wewnętrzny w PZU SA i PZU Życie SA specjalizując się w audytach działalności pozaubezpieczeniowej. Od 2012 roku Szef zespołu ds. opodatkowania działalności zagranicznej Grupy PZU. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy międzyrządowej FATCA, przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) w Grupie PZU oraz zasad w zakresie dokumentacji cen transferowych do transakcji z podmiotami powiązanymi z PZU.
Działalność społeczna
Członek Grupy roboczej w Związku Banków Polskich (ZBP) wdrażającej przepisy ustawy FATCA i CRS. Od 2007 r. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Od 2015 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w IIA Polska; od 2012 r. Członek Komisji Podatkowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) oraz Reprezentant Komisji Podatkowej w Insurance Europe działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Czytaj więcej

Michał Rzeźnik

Od ponad 7 lat związany z Grupą PZU

Od ponad 7 lat związany z Grupą PZU, gdzie zaczynał pracę jako specjalista, następnie menadżer w obszarze audytu spółek zależnych. Od października 2018 r. Dyrektor Departamentu Audytu w Alior Bank SA. Poza doświadczeniem audytowym, posiada praktyczne doświadczenie biznesowe zdobyte w mBanku SA oraz Grupie Uniqa (sprzedaż, tworzenie i zarządzanie produktami, obsługa Klienta, likwidacja szkód). Zwolennik przysparzania wartości dodanej organizacji poprzez realizację funkcji audytu strategicznego, bliską współpracę z biznesem i otwartą komunikację. Absolwent kierunków administracja i historia na Uniwersytecie Łódzkim.

Czytaj więcej

Przemysław Borowiec

Menedżer, doradztwo podatkowe dla sektora ubezpieczeniowego KPMG w Polsce

Przemek uczestniczył w licznych przeglądach podatkowych, projektach restrukturyzacyjnych, a także zarządzania ryzykiem podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem podatkowym obejmującym zagadnienia podatku CIT, VAT oraz postępowań podatkowych.
Specjalizuje się implementacji efektywnych podatkowo rozwiązań biznesowych, bieżącym doradztwie podatkowym jak i kompleksowym doradztwie transakcyjnym głównie dla instytucji finansowych.

Czytaj więcej

ProgramCena10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję

10 % zniżki – dla członków Polrisk, PIBR, BCMG

Zniżki nie sumują się.

Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch.

550.00 zł + VAT (23%) – członkowie IIA Polska, ISACA Warszawa i ISACA Katowice
750.00 zł + VAT (23%) – pozostałe osoby

Koszt udziału
550zł *
  • cena dla Członków IIA
  • * + 23% VAT
Koszt udziału
750zł *
  • pozostałe osoby
  • * + 23% VAT

 
 
 

Warunkiem przyjęcia / wpisania na listę uczestników konferencji jest przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, oraz dokonanie do dnia 13 marca 2019 r. , na podstawie umowy / zgłoszenia lub faktury proforma, opłaty za udział w konferencji.

Ewentualna rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić do organizatora w formie pisemnej nie później niż 14 dni przed Konferencją. Po tym terminie możliwe jest jedynie zastępstwo zgłoszonego uczestnika, co należy zgłosić do biura IIA Polska (office@iia.org.pl)

Oświadczenie VAT dla jsfp

UWAGA

Termin nadsyłania zgłoszeń – 13 marca 2019 r.

Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE

 

PartnerzyPatroni medialniWspieramyKontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529