08-10 czerwca 2022 rok
Hotel Holiday Inn, Józefów

Jubileuszowa Konferencja IIA Polska

20 lat IIA w Polsce. Innowacja, antykruchość, odporność – przyszłość zaczyna się teraz!


Jubileuszowa Konferencja IIA Polska

Spotkajmy się  w dniach 08-10 czerwca 2022 roku w hotelu Holiday Inn w Józefowie!

Będzie to wyjątkowa, jubileuszowa  konferencja.

To jubileusz IIA Polska!

Prelegentami będą najlepsze i najbardziej znane osoby. 

Wystąpienia będą inspirujące i pełne wiedzy merytorycznej.

Podejmiemy najbardziej ciekawe tematy!

Zapraszamy !

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciCharlie T. Wright, CPA, CIA, CISA

Charlie T. Wright, CPA, CIA, CISA

Key Note Speaker! Przewodniczący Globalnej Rady Dyrektorów

IIA Global

Jest przewodniczącym Globalnej Rady Dyrektorów Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) w latach 2021-22. W tej roli Wright przewodniczy 17-osobowemu Zarządowi Globalnemu, jest przewodniczącym Komitetu Nadzorczego i przewodniczy Globalnemu Zgromadzeniu. Charlie jest dyrektorem ds. ryzyka w firmie Jack Henry and Associates, gdzie nadzoruje bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i audyt wewnętrzny. Przed dołączeniem do Jack Henry Charlie był krajowym liderem praktyki zarządzania ryzykiem korporacyjnym BKD. Charlie pełnił również funkcję wiceprezesa ds. audytu wewnętrznego w Devon Energy i audytora generalnego w American Airlines. Charlie jest certyfikowanym księgowym (CPA), certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA) i certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (CISA).

Czytaj więcej

Anthony J. Pugliese, CIA, CPA, CGMA, CITP

Anthony J. Pugliese, CIA, CPA, CGMA, CITP

Gość specjalny! President and CEO of The Institute of Internal Auditors

IIA Global

Jest prezesem i dyrektorem generalnym Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), najbardziej rozpoznawalnego adwokata, edukatora i dostawcy standardów, wytycznych i certyfikatów w zawodzie audytu wewnętrznego. W ciągu ponad 30-letniej kariery Pugliese był strategicznym, praktycznym liderem, kierował strategiczną ekspansją na główne rynki światowe, był pionierem innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych mających na celu zwiększenie rozwoju zawodowego członków, nadzorował funkcję audytu wewnętrznego dużej organizacji, oraz zdefiniowane normy kulturowe w kierunku większej różnorodności, równości i integracji (DE&I). Jako dyrektor generalny IIA kieruje wizją i zarządzaniem prawie 80-letnią organizacją z 200 000 członków, 156 oddziałami i 112 oddziałami w prawie 200 krajach i terytoriach. Koncentruje się na ulepszaniu usług członkowskich, tworzeniu nowych podejść do programów uczenia się i rozwoju kompetencji, realizacji wielomilionowej inicjatywy transformacji cyfrowej IIA oraz zwiększaniu wartości audytu wewnętrznego, w szczególności w jego roli związanej z ryzykiem i możliwościami organizacyjnymi

Czytaj więcej

Renata Zielińska

Renata Zielińska

Dyrektor Audytu

PKN Orlen S.A.

Dyrektor Audytu w PKN Orlen S.A. Wieloletni manager w obszarach kontroli i audytu w sektorze biznesowym oraz publicznym, członek IIA Polska. Posiada doświadczenie w pracy dla dużych i rozproszonych organizacji, tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Grupa ENERGA S.A. - Gdańsk, Grupa UNIPETROL A.S. Republika Czeska. W trakcie budowania kariery zawodowej pełniła również rolę doradcy i eksperta w instytucjach państwowych i prywatnych oraz w Komisji Europejskiej. Biegle posługuje się językiem angielskim, ukończyła również liczne kursy i szkolenia, w tym program rozwojowy dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania – Performance Leadership Pipeline (LPP), uzyskała także m.in. tytuł MBA. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego i audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001. Jest managerem o bardzo wysoce rozwiniętym zmyśle organizacyjnym oraz świadomości biznesowej, potwierdzonej ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym ponad 12-letnią praktyką w zarządzaniu ludźmi i projektami mającymi na celu usprawnienie procesów biznesowych w organizacji oraz zwiększenie efektywności organizacji zarówno w kraju, jak i za granicą. Propagatorka podejmowania kluczowych decyzji w oparciu o pracę zespołową, czego efektem są tworzone i wdrażane strategie rozwoju biznesu. Lubi zarządzać wymagającymi projektami, pozwalającymi z jednej strony wykorzystywać już zdobyte doświadczenie, a z drugiej zdobywać nowe, prowadzące do dalszego rozwoju.

Czytaj więcej

Verra Marmalidou, CIA, CRMA, COSO

Verra Marmalidou, CIA, CRMA, COSO

Prezes Zarządu IIA Grecja, Dyrektor ds. Zgodności i Monitorowania Ryzyka

National Bank of Greece

Verra Marmalidou jest Członkiem Zarządu i skarbnikiem ECIIA (Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego) oraz Prezesem Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) w Grecji. Pracowała w National Securities, początkowo jako ekspert ds. instrumentów pochodnych, a następnie jako szef Sektora Bankowości Prywatnej dla funduszy detalicznych i emerytalnych. Do kwietnia 2021 pracowała jako Dyrektor ds. Audytu w Grupie National Bank of Greece, kiedy to otrzymała nowe obowiązki jako Dyrektor ds. Zgodności i Monitorowania Ryzyka. Była również kierownikiem projektu wdrożenia platformy GRC wykorzystywanej przez trzy linie w banku. Jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA) i posiada CRMA (Certification in Risk Management Assurance), Akredytację w zakresie Wewnętrznej Oceny/Walidacji Jakości przez IIA oraz Certyfikat Ramowy Zintegrowanej Kontroli Wewnętrznej COSO.

Czytaj więcej

Tatyana Lebedynets, CIA

Tatyana Lebedynets, CIA

Przewodnicząca Komitetu Audytu

The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Doświadczona specjalistka ds. finansów i audytu z udokumentowaną historią osiągnięć. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, dobrze rozumie biznes oraz posiada doskonałe umiejętności komunikacyjne i przywódcze. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy menedżerskiej w audycie i finansach oraz 10-letnie doświadczenie w Komitetach Audytu. Pełniła funkcję Team Leadera w szeregu projektów due diligence z ramienia centrali HypoVereinsbank i Raiffeisen Bank na Ukrainie. Jej największy projekt zakończył się bezprecedensowym przejęciem ukraińskiego Aval Bank przez Raiffeisen Bank. Obecnie pracuje w The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) na stanowisku Przewodniczącej Komitetu Audytu.

Czytaj więcej

Anna Chałupska, CISA, CISM, CISSP

Anna Chałupska, CISA, CISM, CISSP

Audytor bezpieczeństwa, LA ISO 27001, LA ISO 22301

ISACA

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem IT i audytu IT. Obecnie pracuje jako audytor wiodący w firmie Operator Chmury Krajowej. Były członek zarządu warszawskiego oddziału ISACA. Wcześniej pracowała jako starszy konsultant w BIG4, w zespole odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem IT, zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz audyt IT. Zaangażowana w liczne projekty doradcze i audytowe z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz audytu systemów informatycznych. 8 lat doświadczenia w bezpieczeństwie i zapewnieniu zgodności z wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi m.in. ISO27001, ISO 22301, Rekomendacja D (KNF), Sarbanes-Oxley (SOX), PCI DSS lub RODO. Członek Rady Programowej Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT (SEMAFOR) 2020 oraz Konferencji Bezpieczeństwa PWNing 2016-2020. Najlepszy prelegent na XIV Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT (SEMAFOR). Nagrodzona jako jedna z TOP20 Women in CyberSecurity in Poland przez „Perspektywy” w październiku 2019 r. Posiadaczka następujących certyfikatów: CISM (Certified Information Security Manager), CISA (Certified Information Systems Auditor), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), ITIL Foundation.

Czytaj więcej

Jakub Bojanowski, CIA, CISA, CISM

Jakub Bojanowski, CIA, CISA, CISM

Członek honorowy IIA Polska

niezależny doradca

W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowałem się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem kierując zespołem audytorów i konsultantów w międzynarodowej firmie doradczej. Miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tworzeniu ram funkcjonowania zawodu audytora wewnętrznego w Polsce. Jestem jedną z pierwszych osób, które uzyskały CIA w Polsce. Przez dwie kadencje byłem członkiem zarządu i wiceprezesem IIA Polska.

Czytaj więcej

Andrzej Nowiczenko, CIA, CRMA, CGAP

Andrzej Nowiczenko, CIA, CRMA, CGAP

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego

PrivatBank

Andrzej Nowiczenko- audytor, manager, od ponad 20 lat zaangażowany w audyt różnych instytucji finansowych (głownie bankowość i ubezpieczenia), z doświadczeniem w organizacjach zagranicznych. W ostatnich latach wdrażający projekty budowania funkcji audytu wewnętrznego, m.in. w KNF. Doświadczenie we wdrażaniu systemów zarzadzania audytem wewnętrznym. Członek Klubu Szefów Audytu, członek IIA Polska.

Czytaj więcej

Joanna Zakrzewska, CIA, ACCA, CFE

Joanna Zakrzewska, CIA, ACCA, CFE

Expert

Wysoko wykwalifikowana menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w audycie, zarządzaniu i finansach, zdobytym w trakcie pracy zarówno w światowych koncernach i firmach doradczych (Big 4), jak i w polskich spółkach. Posiada międzynarodowe certyfikacje: Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jako członek Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA) zasiada w Radzie Członków ACCA w Polsce. Absolwentka Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, International Business Course na HEAO Arnhem oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii na Uniwersytecie L. Koźmińskiego. Karierę zawodową rozpoczynała jako audytor finansowy w KPMG. Od wielu lat zajmuje kluczowe stanowiska zarządcze zarówno w polskich jak i międzynarodowych firmach (Amazon, Deloitte, KPMG, LOT, Noble Bank). Jako konsultant zewnętrzny, specjalizuje się w projektach, mających na celu reorganizację procesów biznesowych oraz podnoszenie efektywności działania organizacji. Jest autorką lub współautorką publikacji, komentarzy, raportów i analiz z zakresu audytu wewnętrznego. Prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarze ryzyka i kontroli wewnętrznej. Prywatnie … uwielbia podróżować … szczególnie chętnie tam, gdzie słońce, złoty piasek i turkusowa woda. W ramach wolontariatu tworzyła struktury i promuje działalność organizacji wspierających rozwój zawodowy kobiet, chętnie dzieląc się przy tym jako mentorka swoim doświadczeniem (EPWN, Vital Voices). Kocha tańczyć - najchętniej flamenco na Półwyspie Iberyjskim.

Czytaj więcej

dr Lena Grzesiak

dr Lena Grzesiak

adiunkt

Uniwersytet Łódzki

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (2020). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół controllingu personalnego oraz skuteczności audytu wewnętrznego z punktu widzenia kapitału ludzkiego, Autorka książki pi. ,,Kapitał ludzki jako czynnik skuteczności audytu wewnętrznego.

Czytaj więcej

Olga Dyczkowska-Uss

Olga Dyczkowska-Uss

Dyrektor Audytu Wewnętrznego/AWCO

Pfleiderer Polska Sp. z o.o.

Menedżer ds. audytu wewnętrznego, menedżer ds. ryzyka i ryzyka oszustw, ekspert ds. systemów whistleblowingu (AWCO – Approved Whistleblowing Compliance Officer certyfikowany przez Compliance Institute) z ponad 14-letnim doświadczeniem we wdrażaniu i tworzeniu kompletnego i dokładnego uniwersum audytowego opartego na Standardach IIA, przy założeniu współpracy i korelacja pomiędzy funkcjami: audytu i kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego i compliance, zarządzania ryzykiem i ryzykiem oszustw, bezpieczeństwa i ochrony biznesu. Planowanie i realizacja strategii audytu wewnętrznego, wskazówki dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, prace terenowe, raportowanie i działania następcze po pracach audytowych, w tym opiniowanie analizowanych podatności obszarów biznesowych przy silnym wsparciu funkcji compliance, etyki i zarządzania ryzykiem. Międzynarodowe doświadczenie w firmach produkcyjnych: energetyka – energia odnawialna, metalurgia – huta, przemysł drzewny, telekomunikacja. Członek IIA i ACFE. Wykładowca i trener audytu wewnętrznego, kryminalistyki i zarządzania ryzykiem, zapobiegania nadużyciom i etyki. Ekspert w Centrum Badań nad Ryzykami Społeczno-Gospodarczymi Collegium Civitas. Współautor pierwszej polskiej książki „Analiza kryminalistyczna w kontroli”.

Czytaj więcej

Olga Petelczyc

Olga Petelczyc

Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR

Arete Audit

Założycielka i zarządzająca Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Certyfikowana audytorka. Od ponad 17stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kultury organizacji, etyki, przeciwdziałania korupcji. Wieloletni dyrektor biura audytu w jednej z największych agencji wykonawczych. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych. Wykładowca akademicki. Posiada międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów audytowych oraz we współpracy ze służbami kontroli i nadzoru. Twórca projektu edukacyjnego #Auidttalks przy kawie. Ekspertka w ramach programu Climate Leadership oarz Ambasadorka 30% Club Poland

Czytaj więcej

Piotr Caliński

Piotr Caliński

Właściciel firmy

Doradztwo Gospodarcze

Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej, przestępczości gospodarczej i dochodzeniowej, zarządzania kryzysowego i antyterroryzmu, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentność biznesu. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec w tych obszarach w Colegium Civitas i MBA INE PAN. Od 2009 roku zatrudniony w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSA S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSA S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSA S.A.; stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE S.A. Od 2016 do czerwca 2018 r. Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACEF Poland Chapter #183 Właściciel firmy Doradztwo Gospodarcze, prezes Zarządu Spółdzielni Bezpieczeństwo Obrotu Bankowego, kierownik Pracowni Badań nad ryzykami gospodarczymi w Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Colegium Civitas PRINCE2 Foundation AWCO.

Czytaj więcej

Tomasz Dzida, FCCA

Tomasz Dzida, FCCA

Audytor wewnętrzny, coach, trener, mentor, lider i przedsiębiorca społeczny.

Audytor wewnętrzny, coach, trener, mentor, lider i przedsiębiorca społeczny. Posiada blisko 25 lat doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, w tym 18 lat w kierowaniu zespołami stałymi i projektowymi. Od 14 lat pracuje w Wielkiej Brytanii, zrealizował projekty na każdym kontynencie. Od 12 lat zajmuje się rozwojem umiejętności przywódczych i zespołów, za co został wyróżniony na międzynarodowej konferencji w Londynie. Współtworzy metodykę SPOCO®, narzędzia i programy wspierające rozwój liderów i przedsiębiorców, która jest jednocześnie wykorzystywana do systemowej diagnozy organizacji i sieci współpracy.

Czytaj więcej

Michał Wizner, FCCA, CISA

Michał Wizner, FCCA, CISA

konsultant zarządzający ds. bezpieczeństwa IT

Ekspert

Przez kilkanaście lat związany z sektorem energetycznym w obszarze finansów i audytu wewnętrznego; prelegent kilku konferencji, współautor kilku artykułów i oddany kibic metodyki SPOCO; obecnie konsultant zarządzający ds. bezpieczeństwa IT w globalnej firmie technologicznej.

Czytaj więcej

Mariusz Belka, CISSP, CISA, CISM, GCCC, CCSK, CIPM

Mariusz Belka, CISSP, CISA, CISM, GCCC, CCSK, CIPM

Pasjonat bezpieczeństwa informacji

ISSA Polska

Pasjonat bezpieczeństwa informacji. Posiada wykształcenie techniczne (Politechnik Warszawska/ MIT) oraz biznesowe (MBA: University of Minnesota). Doświadczenie zdobyte w firmach konsultingowych (Atos Consulting i Deloitte) na terenie Europy oraz obecna pozycja w branży finansowej (JPMorgan Chase & Co.) znacząco wpłynęły na jego międzynarodowe doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji projektów w obszarze cybersecurity. Posiada certyfikaty: CISSP, CISA, CISM, GCCC, CCSK, CEH, CHFI, CIPM, Lead Auditor 27001.

Czytaj więcej

Grzegorz Siewruk

Grzegorz Siewruk

AppSec & DevSec

Orange Polska

Związany z bezpieczeństwem IT od ponad 10 lat. Przez ten czas realizował zadania związane z testami bezpieczeństwa, przeglądem architektury oprogramowania oraz projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań bezpieczeństwa. W ostatnich latach ściśle związany z wdrażaniem podejścia DevSecOps oraz wsparcien zespołów programistycznych w codziennych zadaniach związanych z procesem zapewniania bezpieczeństwa. Autor rozwiązania mixeway.io, które wspomaga procesy CICD poprzez wykorzystanie mechanizmów uczenia maszynowego przy klasyfikacji podatności bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Artur Gładuń

Artur Gładuń

Były wojskowy

Niezależny doradca

Były wojskowy. Dowódca oddziału snajperów. Weteran wojen w Afganistanie i Syrii. Przekłada koncept wojskowego przywództwa na środowisko korporacyjne aby pomóc zarządzającym wyższego szczebla rozwijać kompetencje przywódcze.

Czytaj więcej

Mariusz Sujka, CRMA CGAP

Mariusz Sujka, CRMA CGAP

Compliance Officer ACO, AWCO

RiskUC Auditing

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami audytowymi i kontrolnymi oraz ponad piętnastoletnie w prowadzeniu szkoleń. Przez wiele lat współpracował z Radą Instytutu Audytorów Wewnętrznych ds. Standardów Audytu Wewnętrznego. Pełnił również funkcję lidera Podkomisji międzynarodowej organizacji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Stosuję narzędzia Design Thinking, UX Design, Thinking Tools (Jonah TOC) oraz podejście oparte na zwinnym zarządzaniu projektami (SCRUM, Agile PM, Kanban). Posiada certyfikaty CRMA CGAP, ISO 37001.

Czytaj więcej

Karol Kwiatkowski

Karol Kwiatkowski

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Skupiam się na pozytywach, współpracy i poszukiwaniu najlepszego rozwiązania, nie na przeszkodach czy problemach. Inspiruję innych dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Te cechy i umiejętności wykorzystuję jako lider, audytor wewnętrzny, a także trener i szkoleniowiec m in. z zakresu audytu, zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej.

Czytaj więcej

Marcin Dublaszewski, CIA, CGAP

Marcin Dublaszewski, CIA, CGAP

Audytor wewnętrzny

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Audytor wewnętrzny mający wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze rządowym jak i samorządowym. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP oraz Ministra Finansów (nr 867/2004), urzędnik mianowany Służby Cywilnej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilku publikacji z zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla kilku firm w Polsce. Audytor wewnętrzny Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Czytaj więcej

CEZAR CICHOCKI

CEZAR CICHOCKI

Szef Centrum Kompetencyjnego

OpenBIZ

Były pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie szef Centrum Kompetencyjnego Tenable przy OpenBIZ Sp. z o.o., złotego partnera Tenable Inc. Cezar Cichocki posiada pełną certyfikacje inżynierską Tenable oraz został przez Tenable Inc. nagrodzony honorowym tytułem Tenable Guardian przyznawanym najlepszym specjalistom w skali globalnej. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów nieheterogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem styku IT/OT i tłumaczenia zawiłości technicznych na język biznesowy.

Czytaj więcej

MONIKA ŁOBODA

MONIKA ŁOBODA

Audytor Wewnętrzny

Urząd Miasta Mysłowice

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość. Ukończyła studia podyplomowe zarządzanie w administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale Prawa oraz Międzynarodowe Studia Menadżersko-Finansowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Brnie. Związana z administracją państwową nieprzerwanie od 2003 roku. Pracę zawodową rozpoczęła w samorządzie województwa śląskiego gdzie w lipcu 2004 r. uzyskała kalifikacje audytora wewnętrznego JSFP zdając egzamin w Ministerstwie Finansów (zaświadczenie 408/2004) i do 2005 roku pracowała jako Audytor wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. W tym czasie uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz projektach międzynarodowych związanych z wdrażaniem audytu wewnętrznego w Polsce. W latach 2005-2020 związana z resortem Sprawiedliwości. W latach 2005 -2009 pracowała na Samodzielnym Stanowisku Pracy Audytora Wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej. W tym czasie współpracowała z uczelniami publicznymi w Katowicach i w Warszawie prowadząc wykłady z audytu wewnętrznego na studiach podyplomowych oraz zna studiach licencjackich. Od 2010 roku do 31 marca 2020 r. pełniła funkcję Dyrektora Finansowo- Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, zdobywając doświadczenie jako zarządzający. Od maja 2020 roku powróciła do zawodu Audytora wewnętrznego w administracji centralnej tj. w Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Obecnie związana z samorządem terytorialnym; pracuje w Urzędzie Miasta Mysłowice na Samodzielnym Stanowisku Audytora wewnętrznego, oraz w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. Jej pasje to podróże i góry oraz ciągły rozwój osobisty.

Czytaj więcej

Elżbieta Paliga, CICA, CRMA

Elżbieta Paliga, CICA, CRMA

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy sektora prywatnego m.in.. w banku oraz w administracji rządowej i samorządowej. Ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Certyfikaty: CICA, CRMA, Internal Quality Assessment Validator, ISO 27001, ISO 9001, Certyfikat specjalisty ds. księgowości. Ukończyła studia podyplomowe: Master of Public Administration (MPA), Zarządzanie w biznesie o specjalności finanse firm, Audyt i Kontrola Finansowa. Otrzymała w 2009 roku stypendium rządowe w Indii - Noida ICISA - Center Audit , International Training - The audit of social problems. Staże zagraniczne w Brukseli, w Komisji Europejskiej - Biuro Audytu IAS, w Kopenhadze, w Międzynarodowej Szkole Letniej - Copenhagen Business School -New crisis in public management and the effect of service delivery - the impact of financial cutbacks preliminary program. Autorka i współautorka publikacji na temat kontroli, audytu i zarzadzania ryzykiem.

Czytaj więcej

Wojciech A. Polakiewicz, CGAP

Wojciech A. Polakiewicz, CGAP

Audytor Wewnętrzny

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Od 2012 roku związany z samorządem. Wcześniej audytor wewnętrzny w Służbie Celnej i Służbie Więziennej. Kieruje audytem wewnętrznym w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Współpracuje z innymi samorządami. Wydaje opinie o stanie zarządzania, asystuje, analizuje i rekomenduje usprawnienia w procesach. Autor publikacji, szkoleń i warsztatów w zakresie metodologii i funkcji audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, komunikacji personalnej oraz etyki zawodowej. Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Czytaj więcej

Rafał Urbaniak, CIA, CGAP

Rafał Urbaniak, CIA, CGAP

Członek Zarządu IIA Polska

IIA Polska

Od kilkunastu lat związany zawodowo z audytem i kontrolą, zajmujący wysokie stanowiska menedżerskie w tym obszarze. Oprócz wieloletniego doświadczenia w obszarze kontroli i audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego, odpowiadał również za procesy wdrażania i funkcjonowania elementów obszaru compliance, takich jak zapobieganie nadużyciom finansowym (anti-fraud) oraz wdrażanie polityk antykorupcyjnych, których skuteczność była z sukcesem weryfikowana przez instytucje zewnętrzne, w tym organy UE. Posiada certyfikaty CIA i CGAP, a ponadto liczne certyfikaty z zakresu systemów zarządzania wg norm ISO (m.in. bezpieczeństwa informacji ISO 27001, ciągłości działania 22301, jakości 9001), a także z obszaru zarządzania projektami (Prince2), zarządzania zgodnością (ACO, ACE) i ochrony danych osobowych. Prelegent i moderator na branżowych konferencjach oraz szkoleniach, a także współautor artykułów prasowych z dziedziny audytu. Obecnie związany zawodowo z audytem wewnętrznym i zewnętrznym opartym o standardy IIA, a także audytem realizowanym w oparciu o normy ISO w jednym z podmiotów branży lotniczej.

Czytaj więcej

Maciej Piołunowicz, CIA

Maciej Piołunowicz, CIA

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wiceprezes IIA Polska

Od 12 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował m.in. w BZ WBK oraz NBP, również w audycie wewnętrznym. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu audytu na SGH. Był prezenterem podczas szeregu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, w tym na dorocznych światowych konferencjach IIA. Jest również autorem szeregu artykułów i publikacji z dziedziny audytu wewnętrznego, między innymi w Rzeczpospolitej, Banku i Kredycie, kwartalniku Corporate Governance i miesięczniku Bank. Posiada certyfikat CIA. Od 2020 r. Wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, gdzie jest odpowiedzialny między innymi za kwestie współpracy międzynarodowej.

Czytaj więcej

Marzena Staniszewska

Marzena Staniszewska

Audytor wewnętrzny, QA

Wiceprezes IIA Polska

Audytor wewnętrzny (egzamin Ministerstwa Finansów), QA. Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego . Od 32 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Doradca ds. etyki.

Czytaj więcej

Robert Lipka

Robert Lipka

Koordynator Śląskiego Koła IIA Polska

IIA Polska

Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Audytor wewnętrzny (Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1741/2005). Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego CGAP. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, kierunek Żandarmeria Wojskowa, specjalność śledczo-dochodzeniowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów, zarządzania projektami oraz cyberbezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wieloletni pracownik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Członek Grupy Roboczej Ministerstwa Finansów ds. opracowania szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska od 2007 r. Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska.

Czytaj więcej

Sebastian Burgemejster

Sebastian Burgemejster

Członek Zarządu

IIA Polska

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Prezes (CEO) oraz wieloletni członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Ostatnio zarządzający zintegrowanymi funkcjami GRC, zarządzania procesowego, jakością oraz controllingu operacyjnego. Obecnie zasiadający w Radzie Nadzorczej Fundacji BuildingBlocks, Komitecie Audytu MSZ oraz rozwijający własną działalność doradczo-edukacyjną. Akredytowany partner ISACA do prowadzenia certyfikowanych szkoleń ISACA, jako ATO.

Czytaj więcej

Agnieszka Rucińska

Agnieszka Rucińska

Kierownik Zespołu Audytorów Wewnętrznych

APLITT

Wieloletnia menadżerka w obszarze kontroli i audytu w firmie Aplitt, która od prawie 30 lat przygotowuje rozwiązania i usługi dla firm. Jako Kierownik zarządza, nadzoruje wykonanie i realizuje wraz z zespołem programy audytów w oparciu o wytyczne norm ISO/IEC 27001, 9001, 20000 w swojej firmie jak i u klientów zewnętrznych. Absolwentka wielu uczelni, m.in. Bezpieczeństwa Informacji na SGH w Warszawie. Od ponad 10 lat jest Certyfikowanym Trenerem Biznesu (ukończone programy rozwojowe w tym kierunku: Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Grupy SET), wspierającym proces uczenia się pracowników w obszarze bezpieczeństwa. Doświadczenie zbierała również podczas pracy na stanowisku specjalisty ds. compliance w sektorze finansowym. Prowadzi nieustannie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji; przede wszystkim z ochrony danych osobowych, audytu, w obszarze ryzyka i kontroli wewnętrznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia. Posiada uprawnienia audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, jej główny obszar zainteresowań do zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa informacji, zgodnie z ISO /IEC 27005, zwłaszcza w sektorze informatycznym.

Czytaj więcej

Andrzej Brągiel

Andrzej Brągiel

Zespół Analiz Stanu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Ministerstwo Sprawiedliwości

Z zawodem audytora związany od 2003 r., społecznie członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, absolwent studiów podyplomowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej „Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń”. Pasjonat dobrze zarządzanego IT i realnych badań bezpieczeństwa IT. W samodzielnie realizowanych zadaniach audytu informatycznego, systematycznie rozwija umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych, w tym techniki przeprowadzania badań podatności i testów penetracyjnych. Uczestniczył w projektach IIA Polska, dotyczących tłumaczenia na język polski poradników związanych z zarządzaniem IT oraz zarządzaniem ciągłością działania, a także w przygotowaniu merytorycznych elementów nieodżałowanej konferencji PolCAAT

Czytaj więcej

Marcin Dobruk, CGAP

Marcin Dobruk, CGAP

Dyrektor Generalny

Urząd Patentowy RP

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik kilku studiów podyplomowych m.in. z zakresu spraw europejskich, kontroli i audytu, ewaluacji oraz zarządzania usługami z zakresu informatyzacji organizacji. Dodatkowo jest audytorem wewnętrznym o polskich (zaśw. Ministra Finansów) i międzynarodowych kwalifikacjach (CGAP®), QA Validation. W 2019 r. ukończył program realizowany w formule Master of Public Administration w partnerstwie przez KSAP i IESE Business School - University of Navarra. Urzędnik mianowany. Od początku drogi zawodowej związany z administracją rządową. Pracę rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Następnie był pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz Ministerstwa Zdrowia, a także Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Od stycznia 2020 r. jest Dyrektorem Generalnym Urzędu Patentowego RP. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, w tym kilkukrotnie na stanowiskach dyrektora generalnego. W latach 2013-2017 wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM. Obecnie jest członkiem niezależnym komitetu audytu w kilku ministerstwach. Wykładowca i trener z zakresu audytu, kontroli i zarządzania w sektorze publicznym. Współautor komentarza do ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Czytaj więcej

dr Magdalena Soszyńska-Kamieniecka

dr Magdalena Soszyńska-Kamieniecka

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego

m.st. Warszawy

Doktor nauk prawnych, radca prawny, CGAP, ISO/IEC 27001. Przez ponad 15 lat związana zawodowo z Ministerstwem Finansów, w tym w latach 2008 – 2014 jako dyrektor Biura Kontroli Resortowej oraz 2018 - 2019 - zastępca dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 2014 – 2016 pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwie Cyfryzacji. Była członkiem Komisji dyscyplinarnej Ministerstwa Finansów, przewodniczącą Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw administracji oraz członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Energii. Z ramienia Ministra Cyfryzacji zasiadała także w radach naukowych instytutów badawczych prowadzących działalność w obszarze innowacyjnych rozwiązań z zakresu telekomunikacji, informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Aktualnie reprezentuje Prezydenta i m.st. Warszawę w radach nadzorczych spółek miejskich. Obszar jej zainteresowań zawodowych i naukowych to przede wszystkim zagadnienia z zakresu zarządzania finansami publicznymi, audytu spółek kapitałowych oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Członek IIA Polska od 2011 r.

Czytaj więcej

Dr inż. Mieczysław Jan Magierski

Dr inż. Mieczysław Jan Magierski

Instytutu Logistyki, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Dr inż. Mieczysław Jan Magierski jest absolwentem Instytutu Logistyki, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2015r. otrzymał stopień naukowy Doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Obecnie pracuje na stanowisku Adiunkta w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki.i Zarządzania. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką obrotu specjalnego, nadzoru i kontroli w infrastrukturze transportowej oraz krytycznej a także bezpieczeństwa w transporcie publicznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zagrożeń i ryzyka. Jest autorem branżowych artykułów oraz prezentacji związanych z zagadnieniami kontroli oraz bezpieczeństwa w obrocie specjalnym, infrastrukturze i transporcie publicznym a także laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień. Autor artykułu jest absolwentem studiów stacjonarnych oraz podyplomowych krajowych uczelni: Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego, (Master of Business Administration) oraz Politechniki Warszawskiej. Jest expertem oraz członkiem wielu wiodących organizacji organizacji: Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIa Polska i IIC Polska, Stowarzyszenia ACFE(Association of Certified Fraud Examiners). Jest posiadaczem międzynarodowych uprawnień i certyfikatów: Certified Internal Controls Auditor, CICA CCS Institute for Internal Controls, Certificate European Logistician European Certification Board for Logistics, Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27 000:2016 oraz Audytor Wewnętrzny i Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS w transporcie

Czytaj więcej

Jacek Wróblewski

Jacek Wróblewski

Head of Audit, Risk & Compliance Solutions

C&F

Head of Audit, Risk & Compliance Solutions, związany z C&F od 2010 roku. Ekspert w zakresie analizy biznesowej, rozwoju produktów oraz upraszczania i automatyzacji procesów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z największymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi z branży finansowej i farmacji. Swoją karierę zawodową rozpoczynał realizując projekty z zakresu konsultingu i marketingu. Następnie przez wiele lat kierował realizacją kompleksowych wdrożeń informatycznych w rozproszonych strukturach projektowych, zarówno z wykorzystaniem technik tradycyjnych, jak i zwinnych (SCRUM). W 2012 roku uzyskał certyfikat Project Management Professional (PMP). W C&F odpowiada za rozwój produktu AdaptiveGRC, systemu do zarządzania audytem wewnętrznym, zgodnością, kontrolą wewnętrzną, ryzykiem korporacyjnym oraz IT Governance. Więcej: Jacek Wróblewski | C&F (candf.com)

Czytaj więcej

RYSZARD JUSZCZYK

RYSZARD JUSZCZYK

Audytor Wewnętrzny

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu –od października 2004 roku do 31 stycznia 2022r.W latach 2010-2011, pracował także, jako audytor wewnętrzny w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Posiada Zaświadczenie Ministra Finansów nr 661/2004 oraz od 2007 roku, Certified Government Auditing Professional, nr 1338.Nr członkowski IIA 1226303,w IIA od 2005 roku. Od sierpnia 2007, trener b. Departamentu Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Ukończył w 2003 roku studia podyplomowe z audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w 2007, Studium Audytu Wewnętrznego na Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie . W latach 2005-2008, Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu, inicjator pierwszego Koła Regionalnego w IIA Polska. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych oraz wykładowca audytu wewnętrznego z zakresu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce, trener w projektach finansowanych z Unii Europejskiej . W latach 2008 do 2019 prowadził , wspomagał oraz udzielał rekomendacji , audytorom do egzaminu CGAP w: Wrocławiu,Krakowie,Rzeszowie,Sanoku,Łodzi,Warszawie,Poznaniu,Białymstoku,Katowicach,Dąbro-wie Górniczej.W latach 2005 do 2013 roku wykładowca i wspólorganizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych. W roku 2017, WZC z IIA Polska przyznało tytuł Członka Honorowego IIA Polska. Współorganizował i prowadził społecznie z Marcinem Dublaszewskim, portal internetowy dla audytorów wewnętrznych pn. ”Grupa Doskonalenia Zawodowego”. Od 01 lutego 2022 roku , pracuje jako Audytor Wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy, od roku 2013r jest biegłym Sądu Okręgowego w Świdnicy z zakresu audytu wewnętrznego.

Czytaj więcej

Monika Kos

Monika Kos

Radca w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Ministerstwo Finansów

Urzędnik mianowany służby cywilnej, certyfikowany audytor wewnętrzny, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania - uzyskała w toku studiów w Polsce i USA. Od 19 lat jestem związana z audytem wewnętrznym realizując zadania w Ministerstwie Finansów. W latach 2003 – 2018 odpowiadałam za współpracę krajową i międzynarodową w zakresie koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Od 2018 roku jestem radcą w komórce kontroli i audytu wewnętrznego. Byłam Członkiem i Sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Ministra Finansów do przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego w sektorze publicznym. W latach 2011 - 2017 redagowałam Biuletyn Kontrola zarządczej w JST, wydawany przez Ministerstwo Finansów. Mam doświadczenie w kierowaniu projektami w zakresie IT oraz kontroli, audytu i zarządzania ryzykiem - realizowanymi w Polsce i zagranicą. Jako ekspert i trener współpracowałam z wieloma krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami, takimi jak Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bank Światowy, OECD, PEM PAL oraz administracja publiczna wielu krajów Europy, Azji i Ameryki Południowej.

Czytaj więcej

Kamil Kowalczuk

Kamil Kowalczuk

Ekspert

Posiada ponad 15 letnie doświadczenia w obszarach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, architektury bezpieczeństwa IT/OT, zarządzania ryzykiem oraz ciągłością działania. Jako Ekspert ds. bezpieczeństwa OT wspiera Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w obszarze automatyki przemysłowej. Pełnił role wiodące w projektach wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001, Ciągłości działania w oparciu o ISO 22301 oraz brał udział w wiele projektów technologicznych w Spółkach elektroenergetycznych i gazowych. Projektował środowisko testowe oraz scenariusze ataku na potrzeby ćwiczeń Cyber-EXE 2012 w sektorze energetycznym – projekt realizowany pod auspicjami ENISA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na co dzień Pełni rolę Lokalnego CISO dla międzynarodowej Spółki Elektroenergetycznej oraz ma praktyczne doświadczenie we wdrożeniu wymagań Ustawy KSC. Wspiera w obszarze Cyberbezpieczeństwa Grupę Kapitałową, jako lider Zespołu w zakresie utrzymania i projektowania architektury cyberbezpieczeństwa. Prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu architektury cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty: Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Network Defense Architect (CNDA), Audytor Wiodący ISO 27001, Generalny Inżynier Bezpieczeństwa ISecMan, ITIL Foundation Certificate, Prince2 Foundation Certyficate, Microsoft Certificate Profesional, Cobit 5 Fundation.

Czytaj więcej

Agata Szczerbetka

Agata Szczerbetka

Ekspert

Certyfikowany audytor wewnętrzny z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji projektów audytowych oraz budowaniu i nadzorowaniu funkcji audytu. Od wielu lat związana z branżą ubezpieczeniową. Aktualnie odpowiedzialna za funkcję audytu w spółkach Grupy UNIQA w Polsce. Wcześniej szef audytu w spółkach Grupy AXA w Polsce, Grupy Aviva w Polsce i na Litwie. Obszary jej zainteresowań to ryzyko operacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe. Uczestniczyła w wielu projektach audytowych i doradczych obejmujących różne obszary funkcjonowania organizacji: planowanie strategiczne, ład korporacyjny, procesy księgowo-finansowe oraz inwestycyjne. Promotorka dobrych praktyk i współpracy audytu wewnętrznego z Komitetem Audytu, Radą Nadzorczą, Zarządem oraz innymi obszarami organizacji (w szczególności funkcjami kontrolnymi).

Czytaj więcej

ProgramCenaKoszt udziału
1950zł *
 • cena dla Członków IIA
 • * + 23% VAT
Koszt udziału
2450zł *
 • pozostałe osoby
 • * + 23% VAT

 
 
 

 

UWAGA!

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy tylko do piątku 27 maja!

 

Cena Konferencji z noclegiem

„P” jak PROMOCJA

Członkowie IIA Polska – 1,950.00 zł netto

Pozostałe osoby – 2,450.00 zł netto

 

Cena Konferencji bez noclegu

„P” jak PROMOCJA

Członkowie IIA Polska – 1,290.00 zł netto

Pozostałe osoby – 1,790.00 zł netto

Cena obejmuje udział w całej konferencji oraz Gali w dniu 08.06.2022 r.

PARTNER GŁÓWNY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

PATRON HONOROWY

PARTNER INSTYTUCJONALNY

PATRON

PATRONI MEDIALNI

WSPIERAMY

Jesteśmy częścią The Institute of Internal Auditors

Zasady udziału w Konferencji

Rejestracja na Konferencję

Warunkiem wpisania na listę uczestników Konferencji jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz dokonanie do dnia 31.05.2022 r., na podstawie zgłoszenia lub faktury proforma, opłaty za udział w konferencji.

 

Formularz zgłoszeniowy do druku.

Cena Konferencji

„P” jak PROMOCJA

Członkowie IIA Polska – 1,950.00 zł netto

Pozostałe osoby – 2,450.00 zł netto

 

Udział w Konferencji bez noclegu

„P” jak PROMOCJA

Członkowie IIA Polska – 1,290.00 zł netto

Pozostałe osoby – 1,790.00 zł netto

 

Cena Konferencji obejmuje:

– udział w całej Konferencji oraz Gali w dniu 08.06.2022 r.;

– materiały konferencyjne;

– nocleg w pokoju dwuosobowym (jeżeli wybrana została opcja z noclegiem);

– wyżywienie.

Miejsce i data Konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10.06.2022 r. w hotelu Holiday Inn w Józefowie.

 

W sprawie zakwaterowania prosimy o kontakt z Biurem IIA Polska (office@iia.org.pl)

Zniżki

10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję

10% zniżki dla członków PIBR i ACCA

Członkowie ISACA Warszawa, ISACA Katowice – stawka jak dla członków IIA Polska

Zniżki nie sumują się.

Płatność

Płatności należy dokonać na podane poniżej konto IIA Polska

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Świętokrzyska 20 pok. 508

00-002 Warszawa

NIP: 525-22-42-892

Bank PKO BP S.A.

18 1020 1013 0000 0002 0003 2458

IBAN: PL18 1020 1013 0000 0002 0003 2458

SWIFT – BPKOPLPW

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko uczestnika / numer faktury proforma.

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

Jeżeli udział w Konferencji finansowany jest ze środków publicznych należy wypełnić poniższe oświadczenie i wypełnione, podpisane przesłać do biura IIA Polska na adres office@iia.org.pl

Oświadczenie VAT dla jsfp

Rezygnacja z udziału

Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić do organizatora w formie pisemnej (mailem) nie później niż 14 dni przed Konferencją.

Po tym terminie możliwe jest jedynie zastępstwo zgłoszonego uczestnika, co należy zgłosić do biura IIA Polska (office@iia.org.pl)

Rezygnacja z uczestnictwa bez zastępstwa będzie skutkowała naliczeniem opłaty administracyjnej w wysokości 350 zł netto.

Zgoda na fotografowanie

Uczestnik Konferencji Jubileuszowej IIA Polska zgadza się na bycie fotografowanym i / lub nagrywanym (videofilmowanie) podczas Konferencji. Wykonane zdjęcia i / lub filmy mogą zostać wykorzystane przez IIA Polska do promocji wydarzeń na stronie IIA Polska, na portalach społecznościowych oraz / lub w drukowanych materiałach promocyjnych, na co uczestnik Konferencji wyraża zgodę.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za wykorzystanie zdjęć / nagrań.

Uczestnik zrzeka się również prawa do sprawdzania i zatwierdzania użytych zdjęć / nagrań.

Klauzula o Przetwarzaniu Danych Osobowych IIA Polska

W linku informacja dotycząca przetwarzania danych IIA Polska.

Nie jesteś członkiem IIA Polska? Dołącz do nas już dzisiaj!

Członkostwo w IIA Polska to:

 • dostęp do materiałów tylko dla członków;
 • zniżki na wydarzenia organizowane przez IIA oraz naszych partnerów;
 • niższa cena za udział w Konferencji;
 • i wiele więcej.

Więcej informacji w linku

CPE za udział w Konferencji

Uczestnik Konferencji otrzyma 13 godzin CPE.

Informacyjnie

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska – 22 110 08 13 (office@iia.org.pl)

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany agendy.

09.06 – pierwsza część Konferencji to wystąpienia zaproszonych prelegentów z IIA Global, ECIIA oraz IIA Ukraina. Ta część Konferencji będzie tłumaczona na język polski (tłumaczenie symultaniczne).

Formularz zgłoszeniowy - Konferencja Jubileuszowa IIA Polska

1. Dane uczestnika

2. Dane do faktury

3. Koszt konferencji

do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

4. Informacje organizacyjne

5. Wybór ścieżek tematycznych

Ścieżka IT

Ścieżka Soft Skills

Ścieżka Audyt a'la carte

6. Zgody

Klauzula o Przetwarzaniu Danych Osobowych IIA Polska.
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą jest niezbędne do przyjęcia rejestracji na Konferencję Jubileuszową IIA Polska

Cena Konferencji obejmuje:

 • udział w całej Konferencji oraz Gali w dniu 08.06.2022 r.;
 • materiały konferencyjne;
 • nocleg w pokoju dwuosobowym (jeżeli wybrana została opcja z noclegiem);
 • wyżywienie.

Kontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529