07 - 09 czerwca 2017r. Hotel Holiday Inn, Józefów

Konferencja Jubileuszowa IIA Polska

Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. 15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość

Konferencja Jubileuszowa IIA Polska

W 2017 roku Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska będzie obchodził 15-lecie działalności w Polsce. Rok ten będzie upływał pod znakiem uroczystych obchodów obecności IIA w Polsce oraz rozmów i dyskusji o audycie wewnętrznym w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Już w czerwcu 2017 r. (07-09 czerwca) w hotelu Holiday Inn w Józefowie odbędzie się Konferencja Jubileuszowa IIA Polska.

Hasłem przewodnim konferencji jest: „Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. 15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość”.

W trakcie konferencji poruszane będą kwestie związane z odpowiedzialnym działaniem organizacji oraz roli jaką audyt w tym procesie może odegrać, ze szczególnym uwzględnieniem problemów etycznych, skomplikowanego środowiska prawnego oraz wyzwań jakie niesie za sobą rynek pracy. Sesje tematyczne w trzech blokach (zarządzanie i finanse, IT i Cybersecurity oraz GRC) będą przeplatane sesjami plenarnymi oraz panelami dyskusyjnymi.

Wśród prelegentów będziemy gościć m.in. Prezydenta ECIIA, Szefa Audytu Wewnętrznego Grupy Citi, przedstawicieli sektora prywatnego, finansowego, banków, IT i wielu innych.

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciAdam Mizerski

Prezes Zarządu ISACA Katowice Chapter

ISACA Katowice Chapter Stowarzyszenie audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych

Audytor systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego w sektorze finansowym, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz spełniony „karbowy XXI wieku” zarządzający przez wiele lat działem IT zgodnie z filozofią ITIL. Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, analizy ryzyka i praktycznych aspektów wykorzystania biblioteki ITIL. Prezes „ISACA Katowice Chapter”, wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Głównego PTI oraz rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI. Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyka podczas skoków spadochronowych i nurkowania.

Czytaj więcej

Beata Ossowska-Lango

Beata Ossowska-Lango

Audytor wewnętrzny, Certfified Fraud Auditor BS10500

Wieloletni Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w grupie kapitałowej, audytor wewnętrzny, lider wdrożenia celu kluczowego w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności

Pełnomocnik Prezesa Zarządu. ds. etyki oraz Przewodnicząca Rady ds. etyki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania, w tym Programu Menadżerskiego ICAN Institue, audytu wewnętrznego i kontroli, zarządzania ryzykiem. Wielokrotny prelegent na konferencjach, warsztatach z zakresu audytu wewnętrznego, etyki i ładu organizacyjnego. Zarządzając funkcją audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrożyła metodologię i organizację audytu wewnętrznego opartą na Standardach IIA i wypełniającą obowiązki wynikające z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” oraz kompleksową, cykliczną ocenę dojrzałości organizacji w zakresie systemów; ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem korporacyjnym, przeciwdziałaniu nadużyciom, zgodności oraz kontroli wewnętrznej. Równolegle do zarządzania funkcją audytu wewnętrznego wdrożyła w organizacji System Przeciwdziałania Nadużyciom oraz kompleksowy Program Etyczny w całej grupie kapitałowej. Implementacja i komunikacja Programu

Czytaj więcej

Ewa Sławińska-Tomtała

Ewa Sławińska-Tomtała

egzamin państwowy – zaświadczenie Ministra Finansów nr 25/2003 QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, z wieloletnim doświadczeniem. Do 2006 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na audytora wewnętrznego powołanej przez Ministra Finansów. W latach 2001 – 2006 Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów. Były ekspert Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej Polska. Ekspert wiodący w projekcie dot. opracowania bazy mierników dla ośmiu funkcji Państwa w zadaniowym planie wydatków. Wykonawca Ekspertyzy operacyjno – instruktażowej dla Priorytetu I PO IG oraz Priorytetu II PO IG dla funduszy strukturalnych. Wykładowca z zakresu kontroli zarządczej, w tym analizy ryzyka, dyscypliny finansów publicznych, audytu wewnętrznego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu kontroli zarządczej i audytu, w tym Księga Audytu, Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej

Henrik Stein

Henrik Stein

Prezydent ECIIA

Od 2003 roku Henrik pełnik funkcję Zarządzającego Audytem Grupy DZ Bank AG. Wcześniej pracował jako konsultant w EY Niemcy w dziale Advisory services...

oraz w różnych spółkach Dresdner Bank AG, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Grupy. Głównym obszarem zainteresowania Henrika był zawsze audyt wewnętrzny w instytucjach finansowych. Henrik Stein jest Prezydentem ECIIA i Przewodniczącym Komitetu ds. Bankowości. Od 2009 roku był członkiem Zarządu niemieckiego IIA (DIIR).
W 1989 roku ukończył Uniwersytet w Hamburgu z dyplomem Magistra Zarządzania.
Pracował w wielu krajach na świecie; obecnie mieszka we Frankfurcie.

Czytaj więcej

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka.

W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego. W wyborach parlamentarnych w 2007 wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.  14 października 2009 roku powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego. 26 lipca 2013 powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 roku jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat. 27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej

Marcin Dzięgielewski

Marcin Dzięgielewski

Kierownik ds. Opodatkowaia Działalności Zagranicznej Grupy PZU, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego IIA Polska PZU SA/PZU Życie SA

Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT i prawa podatkowego na SGH w Warszawie.

Od 2006 r. do 2012 r. pracował jako audytor wewnętrzny w PZU SA i PZU Życie SA specjalizując się w audytach działalności pozaubezpieczeniowej. Obecnie szef zespołu ds. opodatkowania działalności zagranicznej Grupy PZU. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy międzyrządowej FATCA, przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) w Grupie PZU oraz zasad w zakresie dokumentacji cen transferowych do transakcji z podmiotami powiązanymi z PZU. Członek Grupy roboczej w Związku Banków Polskich (ZBP) wdrażającej przepisy ustawy FATCA i CRS. Od 2007 r. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Od 2015 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w IIA Polska; od 2012 r. Członek Komisji Podatkowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) oraz Reprezentant Komisji Podatkowej w Insurance Europe działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Ma na swoim koncie ponad 1000 zrealizowanych dni szkoleniowych zarówno jako trener wewnętrzny jak i trener prowadzący szkolenia otwarte dla podmiotów z wielu branży oraz pracowników różnych szczebli. Posiada ponad 30 ukończonych kursów z zakresu prawa podatkowego, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i kontroli oraz zarządzania projektami. Prywatnie podróżuje po Azji, uwielbia biegać i czytać thrillery prawnicze.

Czytaj więcej

Piotr Kawczyński

Piotr Kawczyński

Audytor wiodący z zakresu ISO 27001, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych na WPIA Uniwersytetu Łódzkiego

FORSAFE Sp. z o.o.

Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od ponad 12 lat. Posiadam uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Jestem członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz członkiem stowarzyszonym ISSA Polska. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”. Jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za wdrożenia systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pełnię funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent.

Czytaj więcej

Sebastian Burgemejster

Sebastian Burgemejster

CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, LA ISO 27001, LA ISO 20000

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym.

Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, LA ISO 27001, LA ISO 20000, IA ISO 28000, IA BS 25999, IA ISO 9001, Menedżer i Audytor Bezpieczeństwa Informacji CIS-CERT oraz Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania PW. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Członek Zarządu/Sekretarz/Wiceprezes, Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, obecnie Prezes) oraz ISACA (Członek Komisji Rewizyjnej). Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Profesjonalista zorientowany na rozwiązywanie problemów i usprawnianie procesów. Zdolny do radzenia sobie ze złożonymi problemami zarówno jako członek zespołu, wykładowca, trener, kierownik projektu, członek komitetu sterującego jak i lider. Świadomy wpływu różnych elementów kultury organizacyjnej na zdolność firmy do osiągania celów. Obecnie zarządzający funkcją zgodności i certyfikacji, nadzorujący zespół audytów zgodności (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz koordynujący obszar zarządzania procesowego.

Czytaj więcej

Dariusz Romańczuk

Dariusz Romańczuk

Partner Zarządzający

BCMG Sp. z o.o.

Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®). Odpowiada za obszar usług związanych z zarządzaniem ciągłością działania (BCM), zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuje się od ponad 10 lat, pracuje dla Klientów z sektora publicznego, finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego. Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution – organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania. Instytut skupia profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania. Były Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BCM (Business Continuity Management) przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych. Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”. Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM). Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

Czytaj więcej

Ewa Śleszyńska Charewicz

Ewa Śleszyńska Charewicz

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka

Urząd m.st. Warszawy

Jan Wittlin

Jan Wittlin

CFE, CISA, CISSP, CIA, PMP, CIMA Cert BA

Jan jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

Posiada ponad 14 lat doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem zgodności (compliance), analizy procesów biznesowych oraz audytu wewnętrznego. Prowadził przekrojowe audyty korporacyjne m.in. realizacji strategii, zarządzania projektami, procesów zakupowych, inwestycji oraz zarządzania kapitałem ludzkim w największych spółkach przemysłowych i medialnych w Polsce. Ma również wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami i organizacjami oraz kontroli wewnętrznej w branży medialnej, m.in. Grupie ITI, telewizji TVN, portalu Onet.pl oraz międzynarodowej grupie RingierAxelSpringer. Tworzył pierwszą w Polsce dedykowaną jednostkę audytu wewnętrznego w firmie internetowej. Jan jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – wydziału Metod Ilościowych i Systemów Informatycznych, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w mediach oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie prawo w Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Czytaj więcej

Agnieszka Kaźmierczak

Agnieszka Kaźmierczak

CIA, CGAP

Jest dyrektorem w Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za finanse, kontrolę wewnętrzną i systemy informatyczne w dziedzinie transportu i energii.

W latach 2005-2014, w Dyrekcji Generalnej Audytu Wewnętrznego (Internal Audit Service) kierowała audytem wewnętrznym w autonomicznych organach i podmiotach UE (Służba Zagraniczna Unii Europejskiej, agencje, wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W administracji rządowej współtworzyła system kontroli i monitorowania środków pomocy zagranicznej. W Ministerstwie Finansów (1998-2003) kierowała pracami nad ustawą wprowadzającą audyt wewnętrzny do sektora finansów publicznych. W latach 2003-2005 była dyrektorem w Deloitte. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w pracach IIA w Polsce, jako pierwszy wiceprezes zarządu SAW, i na szczeblu globalnym, jako członek Komitetu Sektora Publicznego.

Czytaj więcej

Krzysztof Swacha

Krzysztof Swacha

 

Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w pracy w spółkach handlowych, głównie w prowadzeniu projektów.

Dodatkowo specjalizował się w organizacji i budowaniu nowych spółek oraz zarządzaniu działami sprzedaży w spółkach handlowych w branży: informatycznej (software), serwisowej, rynku biurowego oraz typu media/technologie. Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć z zakresu zarządzania procesowego związanego z mapowaniem i optymalizacją procesów w kraju za granicą. Zrealizowane projekty związane z mapowaniem, optymalizacją oraz audytem procesów biznesowych w latach 2010- 2016 to m.in.: – audyt dedykowanych procesów dla BCM (plan ciągłości działania) zrealizowany dla produkcyjnych, handlowych oraz instytucji finansowych, – mapowanie i opracowanie struktur związanych z zarządzaniem ryzykiem, opracowanie rekomendacji oraz miejsc do poprawy, – określenie ról i zadań w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym dla instytucji finansowych oraz produkcyjnych, – optymalizacja procesów dla działów serwisowych wg cyklu PDCA, oraz integracja z istniejącym systemami informatycznymi w celu zwiększenia efektywności realizacji zleceń dla firm handlowo usługowych, czy też – audyt i opracowanie mapy procesów wspierających dla krytycznych procesów zrealizowane dla firm informatycznych i produkcyjnych. Ponad to w wybranych organizacjach podczas optymalizacji zostały zrealizowane następujące projekty w ramach zmieniających się procesów takie jak: analiza zmapowanych procesów zachodzących w firmie na obszary administracyjne, wskazanie „wąskich gardeł” – miejsc w procesach, które zmniejszają efektywność realizowanych zadań, czy analiza stanu zatrudnienia wraz z weryfikacją zakresu obowiązków i odpowiedzialności procesowej. Wszystkie zrealizowane prace zostały przygotowane w oparciu o warsztaty procesowe odbywające się z uczestnikami na różnych poziomach odpowiedzialności oraz analizie defektów występujących w tych organizacjach.

Czytaj więcej

Marcin Ludwiszewski

Marcin Ludwiszewski

Dyrektor

Marcin jest liderem obszaru Cyberbezpieczeństwa Deloitte w Polsce.

Wspiera klientów Deloitte w zakresie testowania bezpieczeństwa, wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, budowania ofensywnych i defensywnych zdolności, a także reagowania na incydenty. Przed dołączeniem do Deloitte, w banku Royal Bank of Scotland Marcin odpowiadał za bezpieczeństwo placówek banku w regionie EMEA, w tym m.in. zarządzanie cyber zagrożeniami, wdrażanie strategicznych programów bezpieczeństwa, koordynację testów bezpieczeństwa i zarządzanie incydentami. Jest byłym oficerem ABW. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, gdzie odpowiadał za wsparcie działań dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych w obszarze bezpieczeństwa. W ABW odpowiadał również za bezpieczeństwo sieci niejawnych a także budowanie zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa – cyber defence a także współtworzył CERT.GOV.PL.

Czytaj więcej

Sławomir Pijanowski

Sławomir Pijanowski

Prezes zarządu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK

W POLRISK odpowiada za koordynację organizacji konferencji i rozwój dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem na rynku polskim, jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).

Obecnie uczestniczy jako członek komitetu reprezentujący Polskę (Polski Komitet Normalizacyjny) oraz reprezentujący POLRISK w międzynarodowym Komitecie Technicznym ISO/TC 262 opracowującym normy z rodziny ISO 31000 z zakresu zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem zmian organizacyjnych i transformacji, programów i projektów strategicznych, ciągłości działania, bezpieczeństwa IT, wdrożeń w systemach bankowych i biznesowych, zwiększania wartości informacji zarządczej. Współtworzył politykę i metodyki jednego z pierwszych w Polsce wdrożeń programu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (Enterprise Risk Management) w wiodącej spółce z branży telekomunikacyjnej oraz jako menedżer ryzyka korporacyjnego – dostosowywał system zarządzania ryzykiem do wymagań dyrektywy Solvency II w jednym z towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, będąc jednocześnie kierownikiem projektu Solvency II dla wszystkich filarów (I-II-III). Weryfikował rejestry ryzyka partnerstwa technologicznego Orange Polska w Mistrzostwach Europy Polska-Ukraina UEFA EURO 2012. Opracował metodykę i koordynował analizy ryzyka dot. obiektów krytycznych dla bezpieczeństwa Polski, tzw. Infrastruktury krytycznej. Jest jednym spośród 49 ambasadorów nowego certyfikatu FERMA – RIMAP (Risk Management Professional) – Founder i współautorem Body of Knowledge – zakresu programu merytorycznego dla tego certyfikatu. Posiada certyfikat kanadyjski PECB ISO 31000 Lead Manager z zakresu zarządzania ryzykiem oraz PECB ISO 22301 z zakresu ciągłości działania, jest akredytowanym trenerem szkoleń PECB w zakresie ISO 31000 Risk Manager i ISO 22301 Lead Implementer. Odbył szkolenia z zakresu tworzenia map i skutecznego wdrażania strategii z udziałem prof. Roberta S. Kaplana – współtwórcy zrównoważonej karty wyników (Balance Scorecard) – oraz ekspertów z nim współpracujących. Posiada certyfikat brytyjskiego Office of Government Commerce w zakresie zarządzania programami – MSP (Managing Successful Programs) oraz zarządzania projektami PRINCE2. Posiada certyfikat SABSA (Sherwood Business Applied Security Architecture) potwierdzający kompetencje w zakresie kształtowania architektury bezpieczeństwa firmy adekwatnej do jej aktualnej strategii. Certyfikowany menedżer ryzyka POLRISK.

Czytaj więcej

Arkadiusz Pieniący

Arkadiusz Pieniący

Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego

Doświadczony audytor wewnętrzny, konsultant i manager.

W latach 2005-2011 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, a w latach 2008-2011 Prezesem tego Stowarzyszenia. Brał udział w oficjalnym tłumaczeniu Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego. Pracował, m.in. w: Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Telewizji Polskiej S.A., Fundacji Fundusz Współpracy, TK Telekom Sp. z o.o., Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz tego współpracował z różnymi podmiotami na zasadzie zewnętrznego konsultanta. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audytowaniu zadań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Oprócz audytu wewnętrznego specjalizuje się w: tworzeniu i wdrażaniu strategii organizacji, zarządzaniu strukturą organizacyjną, optymalizacji procesów i prowadzeniu projektów. Kierował portfelem projektów (PMO) w Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie jest Dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego w Kolegium Europejskim, oraz wykładowcą audytu wewnętrznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych.

Czytaj więcej

Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.

Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem; Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. Członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

Czytaj więcej

dr Lidia D. Czarkowska

dr Lidia D. Czarkowska

Psycholog, socjolog i pedagog; Konsultant, trener i coach.

Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring; Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach MBA.

Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów. Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review. Poza pracą naukową od 19 lat aktywnie działa w biznesie, prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu Wykształciła i prowadziła superwizje dla ponad 450 profesjonalnych coachów

Czytaj więcej

Tomasz Jadczak

Tomasz Jadczak

Tomasz Jadczak od około dziesięciu lat zajmuje się budową i wdrażaniem rozwiązań związanych z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą zgodności, audytem.

W tym zakresie współpracuje z podmiotami takimi jak Grupa Lotos, Grupa PKO BP, banki komercyjne i banki spółdzielcze. Współdziała z IIA w zakresie certyfikowania zgodności produktów informatycznych z najlepszymi praktykami w zakresie planowania i prowadzenia audytu. Na stałe związany z Grupą Asseco Poland.

Czytaj więcej

Tomasz Jadczak

Marzena Staniszewska

Prawnik, specjalista w zakresie etyki, prawa podatkowego, prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych

Audytor wewnętrzny MF, QA, Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego . Od 32 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Doradca ds. etyki.

Czytaj więcej

Mikołaj Rutkowski

Mikołaj Rutkowski

CIA, CFE, CISA, CCE, GCFA, CAMS, CFCI Group Financial Crime Manager

Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zwalczania przestępczości finansowej.

Swoje doświadczenie budował zarówno bezpośrednio w ramach działalności operacyjnej (BNP Paribas, T-Mobile), jak i w ramach zewnętrznej działalności doradczo-konsultingowej (EY, Deloitte). Prowadził również własną praktykę doradczą w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć – Fraudit. Jest posiadaczem szeregu certyfikatów zawodowych z obszarów zwalczania nadużyć, informatyki śledczej, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz audytu wewnętrznego. Aktualnie jest odpowiedzialny za obszar przeciwdziałania nadużyciom w segmencie działalności internetowej międzynarodowej firmy pożyczkowej International Personal Finance.

Czytaj więcej

Jolanta Gasiewicz

Jolanta Gasiewicz

Inspektor ds. Bezpieczeństwa Informacji w PKO BP Finat sp. z o.o.

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Koordynator ds. ciągłości działania. Doświadczony audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi warsztaty i szkolenia z wykonywania funkcji ABI, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w administracji rządowej, sektorze finansowym, kapitałowym i telekomunikacyjnym, a także w branży internetowej. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Czytaj więcej

Zbigniew Styś

Zbigniew Styś

Dyrektor Departamentu Informatyki w PKO BP Finat sp. z o.o.

Jest absolwentem Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych – specjalność: „Inżynieria baz danych oprogramowania”.

Posiada specjalistyczne, 15-letnie doświadczenie zawodowe jako wdrożeniowiec, programista, PM, manager, które zdobywał w firmach z sektora finansowego.

Czytaj więcej

Adam Wnęk

Adam Wnęk

Niezależny konsultant, trener i przedsiębiorca

Adam jest specjalistą w zagadnieniach związanych z audytem wewnętrznym, zasadami ładu korporacyjnego oraz zapewnienia zgodności z regulacjami w instytucjach finansowych z Europy Środkowo-Wschodniej. Przez wiele lat związany z PwC, a od dwóch lat jest niezależnym konsultantem i przedsiębiorcą. Przeprowadził szereg niezależnych ocen funkcjonowania audytu wewnętrznego banków oraz wspierał rady nadzorcze i zarządy w opracowaniu i realizacji strategicznych programów poprawy funkcjonowania audytu wewnętrznego. Zrealizował również szereg zadań audytowych w formule co-sourcingu / outsourcingu. Jego klientami były największe polskie banki i firmy ubezpieczeniowe. Posiada unikalną wiedzę dotyczącą praktyk stosowanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy na świecie. Jako ekspert uczestniczył w pracach parlamentarnej Komisji Finansów Publicznych w trakcie opracowywania nowelizacji dostosowującej regulacje polskie do wymogów III Dyrektywy UE. Był zaangażowany w wiele projektów w tym obszarze dla kilkunastu instytucji finansowych w regionie. Zrealizował szereg innych projektów regulacyjnych, m.in. wdrożenie sekcji 404 Ustawy Sarbanes – Oxley w dwóch wiodących bankach w Polsce, zapewnienie zgodności regulacyjnej docelowego modelu outsorcingu infrastruktury IT oraz opracowanie planu przejęcia przez nowego akcjonariusza zarządzania obszarem IT w ramach procesów przejmowania instytucji finansowych w Polsce i Unii Europejskiej. Przez ponad 10 lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych największych polskich instytucji finansowych sporządzanych według polskich oraz międzynarodowych standardów księgowych. Adam posiada również ogromne doświadczenie w opracowywaniu oraz przeprowadzaniu szkoleń z zakresu finansów, audytu oraz kompetencji miękkich. Zrealizował ponad 30 rodzajów szkoleń i kursów dla różnych grup odbiorców. Posiada brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta (FCCA) oraz międzynarodowe kwalifikacje w zakresie audytu wewnętrznego (CIA) i audytu systemów zarządzania ryzykiem (CRMA). Posiada dyplom z zakresie zarządzania aktywami i pasywami (Institute of Finance w Amsterdamie) oraz tytuł magistra finansów i bankowości. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia grupującego specjalistów w zakresie zwalczania praktyk prania pieniędzy (Association of Cerified Anti-Money Laundering Specialists).

Czytaj więcej

Dr Robert Lizak

Dr Robert Lizak

Ekspert w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Monika Dziadkowiec

Monika Dziadkowiec

Kierująca Zespołem Audytu Wewnętrznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także Szkoły Filozoficznej prof. T. Gadacza w Collegium Civitas.

Doświadczona menadżerka administracji rządowej z wieloletnim stażem jako dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska, a także dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM. Szefowa komórek audytu wewnętrznego zarówno w MŚ, jak i KPRM. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt i Fundacji prof. Macieja Nowickiego oraz Fundacji The German Marschall Fund of the United States.

Czytaj więcej

Marcin Góral

Marcin Góral

Chief Compliance Officer, PZU SA/PZU Życie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Master of Business Administration University of Illinois, Podyplomowego Studium Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Podyplomowych Studiów Zarządzania w zakresie Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończył również specjalistyczny kurs zarządczy dla menedżerów firm ubezpieczeniowych – Fit For Management (Advanced) w Swiss Insurance Training Centre w Zurichu. Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW W Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie. Z Grupą PZU związany od 1999 roku. Początkowo w obszarze reasekuracji, następnie jako Dyrektor Biura Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny m.in. za zarządzanie korporacyjne, nadzór właścicielski, relacje inwestorskie oraz współpracę z akcjonariatem. Pełnił funkcje zarządcze w wielu projektach strategicznych, w tym odpowiadał za 2 najważniejsze nurty w projekcie IPO (due dilligence i prospekt) zakończonym sukcesem i debiutem spółki PZU SA na GPW w Warszawie. Brał aktywny również udział w pracach związanych z uzyskaniem i utrzymaniem przez wiele lat najwyższej możliwej na rynku polskim noty ratingowej Standard & Poors’ przez PZU SA i PZU Życie SA. Od wielu lat uczestniczy w pracach rynku ubezpieczeniowego dotyczących Compliance, ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych i reklamacji klienckich. Jest uczestnikiem prac PIU oraz innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym. Odznaczony medalem „Za zasługi dla polskiego rynku ubezpieczeń Polskiej Izby Ubezpieczeń”. W 2014 roku wyróżniony przez środowisko compliance główną nagrodą na rynku finansowym za działania na rzecz podnoszenia standardów compliance w Polsce.

Czytaj więcej

Mark Carawan

Mark Carawan

Zarządzający Działem Compliance w Citigroup; odpowiedzialny za niezależność compliance oraz zarządzanie ryzykiem; raportuje bezpośrednio do CEO Citigroup.

Monika Rosa

Monika Rosa

Jest praktykiem audytu wewnętrznego z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu audytem wewnętrznym w międzynarodowej instytucji finansowej (Allianz), gdzie przez 14 lat odpowiadała za stworzenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Ubezpieczeń Pocztowych. Od początku kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeń począwszy od pracy w Nadzorze Ubezpieczeniowym, gdzie odpowiadała na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za kontrolę zakładów ubezpieczeń. Wieloletnia Wiceprzewodnicząca Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Laureatka odznaczenia „Za zasługi dla ubezpieczeń” Polskiej Izby Ubezpieczeń. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka wielu publikacji i opracowań z tematyki audytu wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej w zakładach ubezpieczeń.

Czytaj więcej

Mariusz Sujka

Mariusz Sujka

CGAP CRMA, certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami do przeprowadzania oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego, coach akredytowany przy Izbie Coachingu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli i audytu wewnętrznego. Od 1998 r. związany z Najwyższą Izbą Kontroli. W latach 2011-2013 był obserwatorem w Radzie Standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Od 2010 r. uczestniczy w pracach Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Od ponad 10 lat współpracuje prowadzi szkolenia z dziedziny audytu i kontroli wewnętrznej. Jest inicjatorem projektu coachingowego dla audytorów i sympatyków Instytutu Audytorów Wewnętrznych w Pomorskim Kole w Gdańsku.

Czytaj więcej

Edward Drzewiecki

Edward Drzewiecki

Dr nauk ekonomicznych, CIA, akredytowany QA; audytorem wewnętrznym jest od 1997 roku. Jako dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w dużym polskim banku był jednym z prekursorów idei stworzenia w Polsce stowarzyszenia zawodowego audytorów wewnętrznych.

Wchodził w skład kierownictwa PIAW (Polskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych), organizacji współpracującej z IIA, działającej w połowie ostatniej dekady ubiegłego wieku w środowisku bankowym i finansowym, będącej zalążkiem SAW IIA Polska. Wieloletni członek i dwukrotnie Przewodniczący Komisji Nominacyjnej SAW, od 2012 honorowy członek Stowarzyszenia. Od 2007r. pełni funkcję audytora w jednostce sektora publicznego.

Czytaj więcej

Irena Bruszewska

Irena Bruszewska

dr nauk inż. rolnictwa prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego, audytu wewnętrznego, zarządzania kadrami administracji publicznej, dyplomowany księgowy, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Od 40 lat pracuje w administracji publicznej, w tym 22 lata na stanowiskach kierowniczych. Bogate doświadczenie trenera i prelegenta na konferencjach i warsztatach z zakresu finansów publicznych, samorządu terytorialnego i rachunkowości. Liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi. Współautorka publikacji z zakresu zmian organizacyjno-prawnych infrastruktury technicznej. Odpowiedzialna za finanse i koordynację audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych

Czytaj więcej

Józef Zajkowski

Józef Zajkowski

dr nauk inż. rolnictwa, Absolwent SGGW w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego, zarządzania kadrami administracji publicznej, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprawnienia dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Od 26 lat pracuje w administracji publicznej na stanowisku Wójta Gminy. Bogate doświadczenie trenera i prelegenta na konferencjach i warsztatach z zakresu samorządu terytorialnego i ochrony środowiska. Odpowiedzialny za finanse i audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych

Czytaj więcej

Kamil Kulczakiewicz

Kamil Kulczakiewicz

Jest Kierownikiem Działu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym funkcjonującego w ramach obszaru Audytu PKN ORLEN SA.

Kamil swoją karierę zawodową rozpoczynał pracując w audycie wewnętrznym gdzie realizował szereg projektów w tym również doradczych z zakresu IT. Od 5 lat zajmuje stanowisko odpowiedzialne za funkcjonowanie i ciągły rozwój ERM w PKN. Posiada tytuł CRMA. Kamil wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w ORLEN gdzie ocena ryzyk dokonywana jest w odniesieniu do uzyskanej skuteczności mechanizmów kontrolnych. Prowadzi również szereg szkoleń z metod identyfikacji oraz zarządzania ryzkami (w tym projektowych). Obecnie Kamil odpowiada za wdrożenie ERM w kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Czytaj więcej

Mariusz Wochnowicz

Mariusz Wochnowicz

Dyrektor Działu Projektów Doradczych funkcjonującego w ramach obszaru Audytu w PKN ORLEN S.A.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audycie zewnętrznym i wewnętrznym, realizacji usług doradztwa biznesowego i operacyjnego, jak również realizacji projektów typu due diligence czy emisji akcji. Swoją praktykę zawodową rozpoczynał realizując projekty doradcze i audyty zewnętrzne głównie w branży bankowej i ubezpieczeniowej. Od 7 lat jest związany z obszarem audytu wewnętrznego PKN ORLEN, gdzie brał udział w transformacji audytu, jego centralizacji w ramach grupy kapitałowej, jak również budowie nowych obszarów kompetencji audytu. Obecnie odpowiada za usługi doradcze świadczone przez obszar audytu na rzecz PKN ORLEN i spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

Czytaj więcej

Ewa Czarniecka

Ewa Czarniecka

prawnik, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie procedur planowania budżetowego

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego. Od 27 lat pracuje w administracji publicznej, 1w tym 7 lat na stanowiskach kierowniczych. Bogate doświadczenie trenera i prelegenta na konferencjach i warsztatach z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. Współautorka publikacji z zakresu podatków lokalnych i kontroli wewnętrznej. Odpowiedzialna za finanse i koordynację audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej

Konrad Krajewski

Konrad Krajewski

MBA, CRMA

Od 2009 związany z PKN Orlen gdzie pełni funkcję Dyrektora Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie rocznych planów audytów i projektów doradczych w grupie kapitałowej Orlen.

Zaprojektował i wdrożył proces zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej według standardów IIA oraz COSO w Grupie Orlen. W latach 2008 - 2009 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego regionu EMEA w GE Healthcare. W latach 2007-2008 Manager ds. Projektów US GAAP & IFRS w spółce Philips Medical Systems odpowiadając między innymi za wdrożenie globalnego systemu zarządzania ryzykiem w grupie oraz dostosowując system raportowania spółki do wymogów SOx. W latach 2003 – 2007 Philips Electronics North America w funkcji Internal Audit Manager. Swoją karierę audytorską rozpoczynał w KPMG Polska oraz Philips Polska. W latach 2011 – 2013 pełnił rolę wiceprezesa stowarzyszenia IIA Polska.

Czytaj więcej

Piotr Lipski

Piotr Lipski

ACDA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest specjalistąw zakresie analizy danych z 10-letnim stażem. W SKG S.A. Menadżer obszaru ds. rozwiązańw audycie i ryzyku.

Kieruje grupą HelpDesku ACL, odpowiedzialną za wsparcie merytoryczne użytkowników oprogramowania. Certyfikowany Analityk ACL (ACDA), specjalizuje sięw projektach automatyzujących pracę audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozwiązaniach łączących systemy analizy danych z systemami bazodanowymi. Certyfikowany Trener ACL - Advanced Level. Przeprowadziłszereg szkoleńcertyfikowanych i warsztatów ACL m.in. dla Ministerstwa Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Sprawiedliwości i wielu innych firm w Polsce i Europie.

Czytaj więcej

Wojciech Bieliński

Wojciech Bieliński

Menedżer w dziale usług doradczych KPMG; Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA)

Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA), dodatkowo odbywa aplikację na biegłego rewidenta. Posiada blisko 10 lat doświadczenia w zakresie audytu wewnętrznego i zewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz badania procesów biznesowych w wielu branżach. Obecnie jest odpowiedzialny za linię usług związanych z audytem wewnętrznym. Koncentruje się na poniższych usługach: – wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem gospodarczym w przedsiębiorstwach, – projektowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach, – testowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach, – usługi audytu wewnętrznego obejmujące usługi co-sourcingu, jak i przejęcie całkowitego świadczenia funkcji audytu w organizacji, – przygotowywanie planów i programów audytu wewnętrznego, – weryfikacja zgodności procesów z określonymi regulacjami w szczególności International Accounting Standards i ustawą SOX.

Czytaj więcej

Jakub Bojanowski

Jakub Bojanowski

Partner, Deloitte

Partner odpowiedzialny za doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, ładu korporacyjnego, audytu systemów informatycznych oraz systemów kontroli wewnętrznej.

Wspiera klientów, których działalność jest w dużym stopniu uzależniona od informatyki (usługi finansowe, telekomunikacja, infrastruktura). Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym na poziomie zarządów i organów korporacyjnych spółek. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Advanced Management Program, organizowanego przez uczelnię IESE Business School - University of Navarra. Honorowy członek zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych w Polsce (IIA Oddział w Polsce).

Czytaj więcej

Wiesław Karliński

Wiesław Karliński

dr, wicedyrektor departamentu

Najwyższa Izba Kontroli, Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego

informatyk, dr n.med. Przez prawie 40 lat zajmuje się zastosowaniem metod analizy danych w różnych obszarach (w przemyśle, medycynie, psychologii, genetyce, administracji publicznej i audycie) oraz projektowaniem narzędzi IT do analizy danych. Jest autorem kilku patentów, kilkunastu publikacji i opracowań analitycznych, w tym pozycji monograficznej poświęconej metodyce doboru próby w audycie. Od 15 lat jest zatrudniony w NIK, gdzie zajmuje się m.in. zastosowaniem metod statystycznych i wykorzystaniem narzędzi IT w kontrolach, z czego od 10 lat jest wicedyrektorem departamentu odpowiedzialnego za metodykę kontroli. Jako koordynator Zespołu Wsparcia Informatycznego i Analitycznego Kontroli w NIK odpowiada za rozwój i zastosowanie narzędzi CAATs w praktyce kontrolnej NIK.

Czytaj więcej

Iwona Bogucka

Iwona Bogucka

Prawnik, specjalista prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych.

Audytor wewnętrzny MF, SZBI, QA, CRMA. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego. Analityk zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, procesie zarządzania ryzykiem oraz procesie dowodzenia. Pracownik sektora finansów publicznych. Doświadczony wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultant, a także autorka i współautorka publikacji naukowych. Redaktor Naczelna Magazynu „Audyt i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z praktyką i doświadczeniem zawodowym.

Czytaj więcej

Zuzanna Dobrowolska

Zuzanna Dobrowolska

Członek Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., biegła sądowa, współautorka pierwszego w Polsce informatycznego systemu sygnalizowania nieprawidłowości w organizacjach.

Zuzanna jest współautorką programów etycznych i realizatorką ich wdrożeń w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Prowadzi procesy związane z wdrażaniem kodeksów etycznych oraz systemów zgłaszania naruszeń, opracowywaniem wewnętrznych procedur sygnalizowania nieprawidłowości. Realizuje audyty etyczne oraz badania pracownicze w branżach produkcyjnych, usługowych oraz w sektorze publicznym. Jest producentką materiałów e-learningowych oraz filmików edukacyjnych. Miała przyjemność współpracować z największymi pracodawcami w Polsce m.in. Grupą PKP, Enea, Polską Grupą Energetyczną, Grupą kapitałową Amica, Urzędem Transportu Kolejowego.

Czytaj więcej

Anna Wojciechowska - Nowak

Anna Wojciechowska - Nowak

Ekspert w Linia Etyki Sp. z o.o.,adwokat, biegła sądowa, trenerka, badaczka,publicystka.

Anna jest inicjatorką i współautorką badań ilościowych i jakościowych nad whistleblowingiem w Polsce. Jest autorką publikacji na temat przejrzystości, zapobiegania korupcji oraz whistleblowingu.

Wiedzę praktyczną czerpie z kilkunastoletniej praktyki związanej z programami pomocowymi dla tzw. sygnalistów, a obecnie – z realizacji badań pracowniczych, wdrażania kodeksów etyki oraz systemu zgłaszania nieprawidłowości m.in. w sektorze finansowym, energetycznym oraz przemysłowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w zakresie whistleblowingu, zapobiegania korupcji i dyskryminacji. Jest wykładowcą na Akadamii im. L. Koźmińskiego.

Czytaj więcej

Paweł Skowroński

Paweł Skowroński

Starszy Menedżer w dziale usług doradczych w KPMG; Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA); Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA); OSSTM Professional Security Tester (OPST Certification Number), TOGAF 9 Certified

Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie audytu zarówno w obszarze IT, jak i biznesowym.

Pracował jako doradca kadry zarządzającej oraz doradca biznesowy w takich sektorach, jak ubezpieczeniowy, bankowy czy telekomunikacyjny. Posiada bogatą wiedzę odnośnie procesów biznesowych, narzędzi technologicznych, potrzeb informacyjnych i zarządczego spojrzenia w różnych segmentach rynku oraz typach firm. Jest odpowiedzialny za zespół Data Analytics oraz GRC w Polsce. Przez ostatnie cztery lata wraz z zespołem stworzył narzędzia do analizy uprawnień w SAP, analizy danych Facts to Value oraz Ciągłego Audytu i Ciągłego Monitoringu.

Czytaj więcej

Daria Bochnar

Daria Bochnar

Audytor, CIA, CGAP

Od 2013 w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO). Początkowo, jako audytor wewnętrzny, obecnie odpowiedzialna za performance audit i financial and compliance audit.

Główne obszary specjalizacji zawodowej dotyczą public governance, zarządzania ryzykiem oraz nadużyciami finansowymi. W okresie 2014-2016 ekspert OECD w obszarze governance oraz audytu wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej. Sprawowała funkcje Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w Agencji Rządowej, specjalizacja w zakresie wdrażania systemów zarządzania i kontroli finansowej, audytu efektywnościowego w jednostkach dysponujących funduszami UE. Ekspert narodowy w zakresie wdrażania systemu audytu wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej w Rumunii i Turcji. Uznany wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz renomowanych firm szkoleniowych.

Czytaj więcej

Mariusz Pomieński

Mariusz Pomieński

Dyrektor - Europejski Trybunał Obrachunkowy

Dyrektor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO) odpowiedzialny za raport roczny z audytu oraz poświadczenie wiarygodności sprawozdań finansowych UE.

Zarządzana przez niego izba audytowa odpowiada za audyt legalności oraz prawidłowości wydatkowania i zarządzania środkami z budżetu UE oraz za ocenę funkcjonowania instytucji unijnych. W ETO od 2007 roku, początkowo zaangażowany w performance audit, od 2010 w financial and compliance audit. W okresie 2015-2017 pełnił funkcję szefa wydziału odpowiedzialnego za poświadczenie wiarygodności dla legalności i prawidłowości wydatków z budżetu UE oraz za metodologię tego audytu. Wcześniej, 2000-2007, kontroler, doradca i wicedyrektor w Najwyższej Izbie Kontroli. Obszary specjalizacji zawodowej: metodyka prowadzenia audytu finansowego oraz public governance.

Czytaj więcej

Witold Skomra

dr inż. Witold Skomra

Doradca - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Specjalista w dziedzinie planowania cywilnego, oceny ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej.

Autor książek i publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

Agnieszka Boboli

Agnieszka Boboli

CISA

Związana jest z branżą informatyczną od ponad 30 lat. W latach 1995-1997 była doradcą ministra sprawiedliwości.

Opracowywała strategie rozwoju systemów informatycznych wspomagających wymiar sprawiedliwości, realizowała projekt Centralnego Rejestru Skazanych oraz projekt CORS. W latach 1991-1995 była pełnomocnikiem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej ds. informatyzacji, opracowywała strategię rozwoju systemów informatycznych wspomagających procesy zachodzące w rolnictwie, kierowała projektami informatycznymi wspierającymi działania służb specjalnych ministra rolnictwa. W latach 1997-1999 była zastępcą dyrektora Departamentu Informatyki BGŻ SA, a w latach 1995 - 2007 była arbitrem zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. W latach 2012-2013 pełniła funkcję Dyrektora zarządzającego największego urzędu realizującego projekty informatyczne w kraju.
W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajdują się zagadnienia sterowania systemami wielkimi, systemami ekspertowymi oraz audytem i kontrolą systemów informatycznych. Agnieszka Boboli jest założycielką i wieloletnią członkinią władz ISACA - Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych.
Obecnie sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Mariusz Jedynak

Mariusz Jedynak

wykształcenie ekonomiczne, ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z audytem wewnętrznym związany od początku pracy zawodowej. Od 1999 roku zajmował się audytem wewnętrznym w obszarze operacyjnym, głównie ubezpieczeń finansowych, w jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracuje od 2003 roku, aktualnie kieruje Departamentem Audytu.

Czytaj więcej

Radosław Kaczorek

Radosław Kaczorek

CISA, CISSP, CRISC

Prezes Zarządu IMMUSEC

Certyfikowany audytor i doradca z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie audytów i projektów doradczych wykonanych w Polsce i na świecie. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji oraz ładu i nadzoru w informatyce (IT governance). W latach 2005-2009 Prezes Zarządu ISACA w Polsce. Wykładowca Podyplomowego Studium "Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 roku juror konkursu Lider Informatyki organizowanego przez Computerworld.

Czytaj więcej

Krzysztof Bińkowski

Krzysztof Bińkowski

Dyrektor Operacyjny w firmie IMMUSEC

pecjalizuje się w tematyce informatyki śledczej, bezpieczeństwa systemów IT, serwerów Windows, podpisu elektronicznego i cyfrowego.

Posiada liczne certyfikaty, m.in.: MCT, CEI, CEH, CLFE, ECSA, ECIH, MCSA, MCSE, ACE i inne. Występował na konferencjach (MTS, SEMAFOR, TAPT i inne), prezentując tematykę bezpieczeństwa oraz informatyki śledczej.

Czytaj więcej

Adam Jasiński

Adam Jasiński

Senior Auditor, Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie

Adam Jasiński od ponad 6 lat związany jest z bankowością.

Specjalizując się początkowo w zakresie kontroli wewnętrznej oraz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, od 2014 zajmuje się audytem wewnętrznym obszarów Monitoringu Zgodności oraz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Adam ma doświadczenie w audytowaniu tego obszaru w krajach Europy, jak i w skali globalnej. Studiował matematykę i psychologię w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcej

Adam Jasiński

Małgorzata Humel-Maciewiczak

Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Od 2004 r. pracownik Najwyższej Izby Kontroli, od 1997 r. współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi szkolenia w zakresie m.in. problematyki związanej ze standardami zawodowymi kontrolerów i audytorów.

Adam Jasiński

Jerzy Korytowski

CIA; CISA; CRISC; IT Audit Manager, Bank Handlowy w Warszawie SA

Jerzy Korytowski jest doświadczonym menadżerem w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania, oraz audytu wewnętrznego IT z wieloletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach finansowych, oraz firmach IT.

Obecnie zajmuje się audytem wewnętrznym obszaru IT w jednym z systemowych banków na polskim rynku. Jerzy ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Śląskiej, a następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprezes Stowarzyszenia Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych ISACA w Katowicach; Prezes ISACA Polska w latach 2001–2005; Członek Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w latach 2001–2003.

Czytaj więcej

Adam Jasiński

Anna Barańska

Chartered Management Accountant (CIMA); Senior Audit Manager, Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie

Anna Barańska posiada ponad 15 lat doświadczenia w bankowości zdobytego w instytucjach finansowych w Polsce i zagranicą.

Od 2011 zajmuje się audytem wewnętrznym obszarów Monitoringu Zgodności oraz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Anna przeprowadzała audyty w Polsce oraz innych krajach Europy, a obecnie zajmuje się również audytami o zasięgu globalnym. Anna ukończyła studia magisterskie na University of Westminster w Londynie, a następnie zdobyła certyfikat CIMA z rachunkowości zarządczej.

Czytaj więcej

Adam Jasiński

Jakub Śpiewak

CISA; CISM; CISSP; PRINCE2; MSP; Senior Audit Manager, Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie

Jakub Śpiewak od ponad 17 lat związany jest z obszarem IT w instytucjach finansowych.

Od 2010 roku zajmuje się audytem wewnętrznym IT w zakresie audytu infrastruktury i systemów IT, oraz dostawców usług IT. Jakub przeprowadzał audyty w Polsce oraz w innych krajach Europy, a obecnie zajmuje się również audytami o zasięgu globalnym. Jakub ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Warszawskiej, a następnie ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj więcej

ProgramCenaKoszt udziału
1850
  • cena dla Członków IIA
  • * + 23% VAT
Koszt udziału
2500
  • pozostałe osoby
  • * + 23% VAT


Dodatkowa możliwość uczestniczenia w Konferencji Jubileuszowej IIA Polska !

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją - pula dostępnych miejsc noclegowych na Konferencję Jubileuszową już się wyczerpała.
Jednocześnie, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, podjęliśmy decyzję o umożliwieniu Państwu wzięcia udziału w tym wydarzeniu (08-09.06, czwartek-piątek) bez korzystania z noclegów. Istnieje również możliwość zorganizowania dojazdu do Hotelu w czwartek rano. Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt z Biurem IIA Polska.

Cena udziału w Konferencji w w/w przypadku to odpowiednio:
850 zł + VAT dla członków IIA Polska
1 250 zł + VAT dla pozostałych osób.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 02.06 br.
Formularz zgłoszeniowy dostepny jest w załaczniku.
Czytaj więcej 
 
 
 

Termin nadsyłania zgłoszeń – 24 maja 2017 r.
Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 3 do 5 osób zgłoszonych przez tę samą firmę / instytucję;
  • 15% zniżki – dla 6 do 15 osób zgłoszonych przez tę samą firmę / instytucję;
  • dla grupy 16 osób i więcej osób zgłoszonych przez tę samą firmę / instytucję – ustalana indywidualnie; prosimy o kontakt z biurem IIA Polska (22 110 08 13 lub office@iia.org.pl )
  • 10 % zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR, ACCA
  • Dodatkowy rabat w wysokości 5% zostanie przyznany, jeżeli przy zgłoszeniu grupy 5 i więcej osób, co najmniej 2/3 tej grupy to członkowie IIA Polska.

Cena obejmuje:

transport z centrum Warszawy do i z Hotelu (07.06 i 09.06);
udział w uroczystej Gali w dniu 07.06;
materiały konferencyjne, serwis kawowy, posiłki;
noclegi w terminie 07-09.06.2017 r. (zakwaterowanie tylko w pokojach dwuosobowych)
W sprawie zakwaterowania prosimy o kontakt z Biurem IIA Polska.
Dla uczestników Konferencji, którzy chcieliby zostać na weekend, będzie przygotowana specjalna oferta cenowa.
Oświadczenie VAT dla jsfp
Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 17 godzin CPE.
Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska – 22 110 08 13 (office@iia.org.pl)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany agendy wydarzenia.

Sponsor Złoty

Sponsor Srebrny

Partnerzy merytoryczni
Patroni medialni

Wspieramy

Kontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529