14 czerwca 2023
Hotel Novotel Centrum Warszawa

Doroczna Konferencja IIA Polska

Czy leci z nami audytor? Perspektywy rozwoju audytu - audyt w 2030 roku


Doroczna Konferencja IIA Polska

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dorocznej Konferencji IIA Polska 

„Czy leci z nami audytor? Perspektywy rozwoju audytu – audyt w 2030 roku.”

organizowanej przez

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 roku, w godzinach 9:00–17.00

 Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków IIA  w godzinach 17:30 – 20:30

w Hotelu Novotel Centrum Warszawa, Marszałkowska 94/98

Konferencja Doroczna IIA Polska to jedyne takie wydarzenie w roku, w trakcie którego wskazywane są najnowsze trendy oraz rozwiązania dotyczące audytu wewnętrznego, cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania.

Dla członków IIA Polska udział w konferencji będzie premiowany 8 godzinami CPE

Agenda

Formularz zgłoszeniowy

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciIzabela Stobnicka

Izabela Stobnicka

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny CIA oraz CGAP

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny CIA oraz CGAP, posiada kwalifikacje w zakresie oceny jakości audytu (QA Validator, IIA). Jest również audytorem jakości wg norm: ISO 9001 oraz ISO 27001. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń oraz udziału w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu oraz budżetu zadaniowego w administracji publicznej.

Czytaj więcej

Katarzyna Potrząsaj

Katarzyna Potrząsaj

Urząd Miejski Wrocław

Od 2019 r. audytor wewnętrzny kierujący Zespołem ds. Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, 15-letnie doświadczenie w kontroli instytucjonalnej w jednostkach samorządu terytorialnego. Certyfikowany audytor sektora publicznego (CGAP), audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001:2017. Prywatnie pasjonatka jogi i instruktor fitness.

Czytaj więcej

Marlena Moliszewska-Gumulak

Marlena Moliszewska-Gumulak

Dyrektor ds. rozwoju

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ukończyła studia Masters of Business Administration realizowane przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej we współpracy z EY Academy of Business; Szkołę Trenerów Heuresis - kurs dla zaawansowanych realizowany w oparciu o standardy opracowane przez The Chartered Institute of Personnel and Development i wdrożone przez Thames Valley University w Londynie, rozpowszechnione w Polsce przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIKw Krakowie oraz studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Praktyk w zakresie administracji kadr oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej i firmach prywatnych. Przez kilka lat związana z samorządem zajmując stanowisko kierownicze. Z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej związana od 2008 r. ostatnio jako dyrektor Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach i we Wrocławiu. Zorganizowała ponad 2000 wydarzeń szkoleniowych, konferencyjnych i spotkań w ramach forów działających w ośrodku FRDL. Odpowiedzialna za realizację projektów wdrażających innowacyjne rozwiązania w zakresie zarzadzania kadrami, partycypacji społecznej i zarządzania instytucją publiczną. Przez wiele lat odpowiedzialna za przygotowanie i realizację Krajowych Kongresów Skarbników i Sekretarzy. Uczestniczy w przygotowywaniu regionalnych i ogólnopolskich programów oraz projektów szkoleniowych dla administracji publicznej. Odpowiedzialna za współpracę z partnerami środowiskowymi i biznesowymi.

Czytaj więcej

Janusz Zagórski

Janusz Zagórski

Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL

Wieloletni skarbnik gminy miejsko-wiejskiej Police, Przewodniczący Zarządu Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Czytaj więcej

Michał Dutkiewicz

Michał Dutkiewicz

Wolters Kluwer TeamMate

Reprezentuje zespół Solution Consulting w Wolters Kluwer TeamMate. Michał pracował jako audytor IT w banku inwestycyjnym Goldman Sachs w Warszawie, gdzie uczestniczył w procesie wdrażania metodyki Agile w projektach audytowych. Karierę audytora Michał rozwijał w globalnych organizacjach w Austrii, w Szwajcarii oraz w Polsce.

Czytaj więcej

Mirosław Stasik

Mirosław Stasik

Prezes AuditSolutions, CIA, ACCA, CRMA, QA, ISO 27001

AuditSolutions

Wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym, ocenach zewnętrznych audytu wewnętrznego, wdrażaniu zarządzania ryzykiem. Doświadczenie w Wielkiej 4, międzynarodowych projektach, ocenach audytu wewnętrznego w bankach, spółkach giełdowych, kluczowych instytucjach publicznych. Doświadczenie we wdrażaniu funkcji audytu oraz zarządzania ryzykiem – w sektorze publicznym oraz spółkach giełdowych. Wieloletni trener szkoleń przygotowujących do CIA; współtwórca, opiekun merytoryczny i wykładowca Akademii Audytora IIA Polska – w tym trener szkolenia z zakresu oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego; trener w obszarze zarządzania ryzykiem; wykładowca na uczelniach wyższych. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny".

Czytaj więcej

Marta Goral

Marta Goral

Director of Internal Audit Department Poland; Head of Internal Audit & Sox Long Products Europe

ArcelorMittal Poland

Head of Internal Audit & SOX Long Products Europe. Head of Internal Audit Department at ArcelorMittal Poland, managing various audits within the company, as well as within company's subsidiaries, and various entities across ArcelorMittal Group (Poland, Germany, Spain Luxembourg). Involved in audits in production, quality management, compliance, sales, purchasing, etc. Working in IA function since 2007.

Czytaj więcej

Dr inż. Mieczysław Jan Magierski

Dr inż. Mieczysław Jan Magierski

Dr inż. Mieczysław Jan Magierski jest absolwentem Instytutu Logistyki, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2015r. otrzymał stopień naukowy Doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Obecnie pracuje na stanowisku Adiunkta w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki.i Zarządzania. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką obrotu specjalnego, nadzoru i kontroli w infrastrukturze transportowej oraz krytycznej a także bezpieczeństwa w transporcie publicznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zagrożeń i ryzyka. Jest autorem branżowych artykułów oraz prezentacji związanych z zagadnieniami kontroli oraz bezpieczeństwa w obrocie specjalnym, infrastrukturze i transporcie publicznym a także laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień. Autor artykułu jest absolwentem studiów stacjonarnych oraz podyplomowych krajowych uczelni: Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego, (Master of Business Administration) oraz Politechniki Warszawskiej. Jest expertem oraz członkiem wielu wiodących organizacji organizacji: Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIa Polska i IIC Polska, Stowarzyszenia ACFE(Association of Certified Fraud Examiners). Jest posiadaczem międzynarodowych uprawnień i certyfikatów: Certified Internal Controls Auditor, CICA CCS Institute for Internal Controls, Certificate European Logistician European Certification Board for Logistics, Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27 000:2016 oraz Audytor Wewnętrzny i Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS w transporcie

Czytaj więcej

Michał Borowski

Michał Borowski

Partner w Crido Taxand S.A., doradca podatkowy (nr wpisu 11322)

Crido Taxand S.A.

Michał jest partnerem kierującym Zespołem Tax Governance w CRIDO. Doradza również w zakresie podatku VAT podmiotom prywatnym i publicznym, w tym największym miastom w Polsce. Wprowadza kluczowych przedsiębiorców do Programu Współdziałania, a także wspiera we wdrażaniu rozwiązań Cooperative Compliance (w tym strategii podatkowych) oraz zarządzania ryzykiem podatkowym. Reprezentuje klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących sporów w obszarze VAT. Michał jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania II kadencji powołanej przez Ministra Finansów oraz ekspertem podatkowym i Ministrem ds. Podatków Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. Brał udział w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. Zieloną Księgą VAT (VAT Green Paper), w tym w pracach związanych ze zmianami dotyczącymi sektora publicznego. Za swoje osiągnięcia otrzymał dwukrotnie 2 miejsce w kategorii „Najlepszy doradca podatkowy: VAT” w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” (2019, 2014). Karierę zawodową rozpoczynał w międzynarodowej firmie doradczej, a następnie kierował praktyką VAT w znanej polskiej kancelarii. W 2014 r. dołączył do CRIDO. Od 2009 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Czytaj więcej

Rafał Żak

Rafał Żak

Mówca, trener, autor

Kiedy ktoś prosi mnie o krótki mój opis, piszę zwykle tak: Zajmuję się rozwojem ludzi i organizacji. Robię to w roli trenera, mówcy i autora książek. Kiedy ktoś chciałby usłyszeć nieco więcej, dodaję do tego jeszcze: Jako trener lubię pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. W roli mówcy staram się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Publikuję książki poświęcone zazwyczaj rozwojowi kompetencji, do dzisiaj napisałem ich dziewięć. A kiedy ktoś, po tym wszystkim prosi mnie, żebym napisał przed spotkaniem coś jeszcze, mówię: Lubię zasadę pokaż, że jesteś fachowcem, a nie opowiadaj o tym ;-)

Czytaj więcej

Mariusz Warych

Mariusz Warych

Absolwent handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w zakresie zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją strategicznych celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych, w szczególności w komitetach audytu. Od ponad 10 lat zasiada w radach nadzorczych w Polsce i za granicą, w tym w Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska, spółek z Grupy Signal Iduna, Selena FM, JSW oraz JSC Ukrsibbank w Ukrainie, gdzie przewodniczy Komitetom Audytu. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował stanowiska Dyrektora Audytu Wewnętrznego w Europie, w spółkach: KBC, Aviva, Allianz, PZU oraz Dyrektora Finansowego spółek leasingowych w Grupie Citi. Pracował także jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem w Deloitte oraz jako Audytor Zewnętrzny, zatrudniony przez flagowe biura firmy Ernst&Young na świecie, ze szczególną specjalizacją w zakresie usług finansowych oraz firm nowej generacji (tzw. high tech) – w Warszawie, Londynie, Toronto, Vancouver i Nowym Jorku. Od 2009 roku przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Ponadto, był doradcą ds. finansowych Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Vancouver, gdzie również prowadził audycję w Polskim Radiu NOFA. Jest miłośnikiem dalekich podróży.

Czytaj więcej

Jan Anisimowicz

Jan Anisimowicz

Chief Portfolio Officer, Board Member PMP, CISM, CRISC, ESG

C&F SA

W trakcie wystąpienia poruszę trendy, możliwości a także potencjalne zagrożenia związane z digitalizacją procesu audytu wewnętrznego. Zaczniemy od analizy kluczowych aktualnych bolączek audytorów, zobaczymy jakie są możliwości rozwiązania części z istniejących wyzwań. Postaram się także przedstawić, czy dynamicznie wkraczające w nasze życie nowe technologie (jak przykładowo ChatGPT, czy też AI) w perspektywie kolejnej dekady nie zmienią globalnego podejścia do sposobu prowadzenia procesu audytu. Postaram się podać pewne przykłady zadań, które już teraz mogą pomóc audytorom lepiej wykonywać swoją pracę ograniczając konieczność wykonywania działań manualnych i powtarzalnych.

Czytaj więcej

Dawid Mrowiec

Dawid Mrowiec

Approved Compliance Expert, Audytor wiodący ISO 27001; specjalista ds. bezpieczeństwa

B-secure

Audytor, doradca i trener. Pomaga organizacjom i ludziom realizować ich cele w świecie pełnym ryzyka. W pracy bazuje na interdyscyplinarnej wiedzy łącząc doświadczenia zawodowe z wiedzą akademicką. Autor bloga B-secure i podcastu "Bezpieczniej w biznesie".

Czytaj więcej

Andrzej Brągiel

Andrzej Brągiel

Główny specjalista w Zespole Analiz Stanu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Ministerstwo Sprawiedliwości

Certyfikat MF Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 Certyfikat Nessus, NessusAgent, NessusManager, Tenable.SC i TENABLE.IO. Zespół Analiz Stanu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z zawodem audytora związany od 2003 r., społecznie członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, absolwent studiów podyplomowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej „Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń ”. Pasjonat dobrze zarządzanego IT i realnych badań bezpieczeństwa IT. W samodzielnie realizowanych zadaniach audytu informatycznego, systematycznie rozwija umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych, w tym techniki przeprowadzania badań podatności i testów penetracyjnych. Uczestniczył w projektach IIA Polska, dotyczących tłumaczenia na język polski poradników związanych z zarządzaniem IT oraz zarządzaniem ciągłością działania.

Czytaj więcej

ProgramZłoty Sponsor

Partner merytoryczny

  • Fundacja Demokracji
  • Krajowa Rada Forów Skarbników

PATRONI INSTYTUCJONALNI

PATRONI MEDIALNI

WSPIERAMY

Jesteśmy częścią The Institute of Internal Auditors

Zasady udziału w Konferencji

Cena uczestnictwa w Konferencji:
• 650.00 zł + 23% VAT – członkowie IIA Polska,
• 850.00 zł + 23% VAT – pozostałe osoby

Oferowane zniżki:
10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
10 % zniżki dla członków, PIBR, BCMG, ISACA Warszawa i ISACA Katowice
Zniżki nie sumują się.
Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch.
Cena nie obejmuje kosztów noclegu

Formularz zgłoszeniowy: link

Miejsce i data Konferencji

Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 roku, w godzinach 9:00–17.00, w hotelu Novotel Centrum Warszawa, Marszałkowska 94/98.

Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków IIA  w godzinach 17:30 – 20:30

Zgoda na fotografowanie

Uczestnik Dorocznej Konferencji  IIA Polska, zgadza się na bycie fotografowanym i / lub nagrywanym (videofilmowanie) podczas Konferencji. Wykonane zdjęcia i / lub filmy mogą zostać wykorzystane przez IIA Polska do promocji wydarzeń na stronie IIA Polska, na portalach społecznościowych oraz / lub w drukowanych materiałach promocyjnych, na co uczestnik Konferencji wyraża zgodę.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za wykorzystanie zdjęć / nagrań.

Uczestnik zrzeka się również prawa do sprawdzania i zatwierdzania użytych zdjęć / nagrań.

Klauzula o Przetwarzaniu Danych Osobowych IIA Polska

W linku informacja dotycząca przetwarzania danych IIA Polska.

Nie jesteś członkiem IIA Polska? Dołącz do nas już dzisiaj!

Członkostwo w IIA Polska to:

  • dostęp do materiałów tylko dla członków;
  • zniżki na wydarzenia organizowane przez IIA oraz naszych partnerów;
  • niższa cena za udział w Konferencji;
  • i wiele więcej.

Więcej informacji w linku

Informacyjnie

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska:

 +48 602 455 322 lub office@iia.org.pl

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany agendy.

Kontakt dla sponsorów i mediów:

Katarzyna Celińska

+48 604 171 529 lub k.celinska@iia.org.pl

 

Kontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529