13-14.06 2018 r. Hotel Marriott, Warszawa

Doroczna Konferencja IIA Polska

Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni dostawcy usług zapewniających


Doroczna Konferencja IIA Polska

W dniach 13-14 czerwca 2018 roku, w hotelu Marriott w Warszawie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska organizuje Doroczną Konferencję, której tematem będzie

Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni dostawcy usług zapewniających

Konferencja Doroczna IIA Polska to jedyne takie wydarzenie w roku, w trakcie którego wskazywane są najnowsze trendy oraz rozwiązania dotyczące audytu wewnętrznego oraz zarządzania.

Na spotkaniu będzie omawiana tematyka związana ze zintegrowanym zapewnieniem oraz raportowaniem, zintegrowanym GRC, wielowymiarową współpracą ryzyka, compliance oraz audytu wewnętrznego, najnowsze wymagania regulacyjne i compliance oraz zagrożenia i szanse w IT i cybersecurity.

Jako wykładowcy, paneliści, trenerzy wystąpią praktycy i eksperci oraz szefowie i dyrektorzy zarządzający różnymi funkcjami w ramach drugiej i trzeciej linii obrony.

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciJacek Santorski

Psycholog społeczny i psycholog biznesu, były psychoterapeuta. Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor

Psycholog społeczny i psycholog biznesu, były psychoterapeuta. Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor. Od wielu lat nieprzerwanie popularyzuje psychologię w mediach, jest autorem 10 poczytnych książek. Założył z Dominiką Kulczyk firmę doradczą Values. Specjalizuje się w doradztwie dla top managerów i przedsiębiorców, znany jest z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej. Dyrektor programowy studiów podyplomowych Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1979 - 1999 założył i współprowadził ośrodek psychoterapii i treningu Laboratorium Psychoedukacji, a w latach 1990-2005 autorskie wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Czytaj więcej

Prof. dr Bartosz Makowicz

Profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest inicjatorem i dyrektorem znajdującego się tam Viadrina Compliance Centre, pierwszego inta- i interdyscyplinarnego instytutu naukowego ds. governance, ryzyka i compliance. Ponadto jest członkiem różnych gremiów naukowych i rad doradczych stowarzyszeń ds. compliance takich jak np. Niemiecki Instytut Compliance (Deutsche Institut für Compliance). Jest autorem wielu specjalistycznych publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach. Jest także autorem książek i monografii poświęconych zagadnieniom compliance. Prof. Makowicz opublikował łącznie ponad 100 tytułów dotyczących interdyscyplinarnych dziedzin badań w zakresie governance, ryzyka i compliance. Jako ekspert ds. compliance wygłosił ponad 100 wykładów naukowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach oraz był powoływany na całym świecie jako profesjonalny trener ds. compliance. Prof. Makowicz kieruje między innymi na poziomie globalnym niemiecką delegacją ds. rozwoju normy ISO 19600 Compliance Management Systems jak również ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems oraz przewodniczy niemieckiemu komitetowi „Governance and Compliance Management” w ramach DIN e.V. Również w takiej funkcji będzie w przyszłości odpowiedzialny za nowotworzony TC 309 do opracowania globalnej normy ISO dotyczącej Governance i Whistleblowingu. Doradza instytucjom rządowym w sprawach z zakresu compliance. Jest także ekspertem Instytutu Compliance, który specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu compliance.

Czytaj więcej

Beata Ossowska-Lango

Audytor wewnętrzny

Wieloletnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego audytor wewnętrzny, lider wdrożenia Programu Etycznego oraz Programu Przeciwdziałania Nadużyciom, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. etyki oraz Przewodnicząca Rady ds. etyki.
Zarządzając funkcją audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrożyła metodologię i organizację audytu wewnętrznego opartą na Standardach IIA i wypełniającą obowiązki wynikające z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” oraz kompleksową, cykliczną ocenę dojrzałości organizacji w zakresie systemów; ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem korporacyjnym, przeciwdziałaniu nadużyciom, zgodności oraz kontroli wewnętrznej.
Równolegle do zarządzania funkcją audytu wewnętrznego wdrożyła System Przeciwdziałania Nadużyciom oraz kompleksowy Program Etyczny w całej grupie kapitałowej. Skuteczna implementacja i komunikacja Programu wielokrotnie były nagradzane zarówno jako dobre praktyki w prowadzeniu CSR jak i spełniające najwyższe standardy w tych kategoriach.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.. Wielokrotny prelegent na konferencjach, warsztatach, uczelniach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, etyki i ładu organizacyjnego, Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i IIC Polska

Czytaj więcej

Dariusz Czerniawski

CISA, CISM, Manager ds. bezpieczeństwa IT i chmury

Doświadczony ekspert bezpieczeństwa ICT z ponad piętnastoletnim doświadczaniem ICT. Swoje umiejętności potwierdził otrzymaniem uznanych certyfikatów CISA oraz CISM. Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu projektami technicznymi jak również doświadczenie w audycie. Obecnie jego celem jest zastosowanie wiedzy technicznej i umiejętności zarządzania w celu zapewnienie bezpieczeństw ICT oraz zgodności z biznesem, ze szczególnym naciskiem IT governance.

Czytaj więcej

Robert Nikołajew

CISA, Dyrektor Pionu Audytu, Cyfrowy Polsat S.A.

Od ponad 8 lat odpowiada za audyt wewnętrzny w Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat. Poprzednio w firmach z kapitałem międzynarodowym w sektorze FMCG, pracował w Polsce i za granicą, zarządzając wielokulturowymi i rozproszonymi geograficznie zespołami. Karierę zawodową rozpoczynał jako informatyk, zajmując się wsparciem użytkowników a następnie wdrożeniami technologicznymi. Przy tej okazji spędził rok w barakach budowlanych, odpowiadając za informatyczną stronę modernizacji dużej fabryki. Ukończył studia informatyczne na UW. Członek ISACA i posiadacz certyfikatu CISA (aktualnego już 15 lat). Członek Klubu Szefów Audytu.

Czytaj więcej

Adam Rafajeński Zarządzający działem IT

Zarządzający działem IT

Zarządzający działem IT z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w międzynarodowych i wielokulturowych środowiskach (odpowiedzialność na poziomie światowym za 183 kraje, z bezpośrednim doświadczeniem w Szwajcarii, Malezji, Singapurze, Indiach, Australii, Niemczech, Anglii i Brazylii) oraz w zarządzaniu IT, kontroli operacyjnej, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem. Zdobyte certyfikaty: ISO 9001, 14001, PN-N-18001/OHSAS Internal Auditor, ISO 20000 Registered Auditor, CGEIT Certified in Governance of Enterprise IT, ISO 27001 Lead Auditor, ITIL IT Infrastructure Library Intermediate, Service Strategy, ITIL IT Infrastructure Library Intermediate, Continual Service Improvement, CRISC Certified in Risk and Information Systems Control, ITIL IT Infrastructure Library V3 Intermediate, Operational Support & Analysis, CISM Certified Information Security Manager, ITIL IT Infrastructure Library V2 Foundation, Six Sigma, Prince 2, CISA Certified Information Systems Auditor, CISSP® Certified Information Systems Security Professional, CNE Certified Novell EngineerCzytaj więcej

Piotr Filip Sawicki

CISA, CIA, CISM, Audytor IT

Audytor IT, od kilkunastu lat także analityk danych oraz champion i edukator analizy w firmach krajowych i zagranicznych, w instytucjach finansowych oraz produkcyjno-handlowych.

Czytaj więcej

Łukasz Zioło

Menadżer data analytics w dziale audytu BZWBK S.A., CISA, CIA, MSCA

Zajmuje się szeroką pojętą analizą danych w świecie finansów od 7 lat. Od momentu przejścia do świata audytu wewnętrznego zajmuje się również automatyzacja, digitalizacja i wsparciem audytu. Posiada duże doświadczenie w audytach IT oraz zintegrowanych w wielu obszarach bankowości.
Obecnie odpowiedzialny za analizę i wizualizację danych, digitalizację, automatyzację oraz kultywacje kultury analitycznej w Departamencie Audytu BZWBK. Nadzoruje również strategie, rozwój zespołu, warsztat narzędziowy, współprace z grupą i wiele innych tematów na styku IT/analizy danych.
Poprzednio pracował jako analityk/audytor IT w Banku Handlowym wspierając zespół audytowy w analizach danych audytach zintegrowanych oraz IT/Cyber. Był odpowiedzialny za współpracę w tym zakresie z grupą, jak również zarządzanie systemem audytowym, raportowanie, planowaniem pracy audytu.
Pierwsze doświadczenia zdobywał jako konsultant/analityk danych w dziale Zarządzania Ryzykiem PwC. Uczestniczył w wielu projektach doradczych, audytowych związanych z danymi dla największych banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej

Rafał Komarnicki

Starszy Manager Audytu, Departament Audytu Wewnętrznego - Citi Handlowy

Starszy Manager Audytu, Departament Audytu Wewnętrznego - Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.). Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego, zdobyte w międzynarodowych grupach bankowych funkcjonujących w Polsce.

Czytaj więcej

Łukasz Fibakiewicz

Audytor wewnętrzny, Skarbiec TFI S.A. oraz Skarbiec Holding S.A.

Łukasz Fibakiewicz – audytor wewnętrzny z ponad 16 letnim doświadczeniem nabytym w instytucjach finansowych. Łukasz pracował dla takich instytucji jak: Kredyt Bank (KBC Group), BZ WBK (Santander Group) oraz Allianz Polska. Obecnie zatrudniony w Skarbiec TFI S.A. oraz Skarbiec Holding S.A., gdzie pełni obowiązki osoby odpowiedzialnej za funkcję audytu w spółkach grupy.
Poza zdobytym doświadczeniem w zakresie audytu wewnętrznego, Łukasz posiada również wiedzę z zakresu analizy danych (pełnił rolę kierownika Zespołu Komputerowej Analizy Danych w ramach Departamentu Audytu Wewnętrznego Kredyt Banku S.A.) oraz przeciwdziałania nadużyciom - współtworzył w Kredyt Banku zespół anty-fraudowy, który identyfikował zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne nadużycia finansowe. Dodatkowo, w ramach zespołu anty-fraudowego, na podstawie przeprowadzanych analiz danych Łukasz odpowiedzialny był także za profilowanie „klienta fraudowego” oraz klienta o podwyższonym ryzyku kredytowym.

Łukasz jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania (2002) oraz Wyższej Szkoły Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń (2000).

Czytaj więcej

Karol Miącz

Internal Audit Manager, Head of Internal Audit Department – LOTTE Wedel Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Dr Wiesław Karliński

Dr, wicedyrektor departamentu Najwyższa Izba Kontroli Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego

Informatyk, dr n.med. Przez prawie 40 lat zajmuje się zastosowaniem metod analizy danych w różnych obszarach (w przemyśle, medycynie, psychologii, genetyce, administracji publicznej i audycie) oraz projektowaniem narzędzi IT do analizy danych. Jest autorem kilku patentów, kilkunastu publikacji i opracowań analitycznych, w tym pozycji monograficznej poświęconej metodyce doboru próby w audycie. Od 15 lat jest zatrudniony w NIK, gdzie zajmuje się m.in. zastosowaniem metod statystycznych i wykorzystaniem narzędzi IT w kontrolach, z czego od 10 lat jest wicedyrektorem departamentu odpowiedzialnego za metodykę kontroli. Jako koordynator Zespołu Wsparcia Informatycznego i Analitycznego Kontroli w NIK odpowiada za rozwój i zastosowanie narzędzi CAATs w praktyce kontrolnej NIK.

Czytaj więcej

Monika Gorgoń

Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka – Giełda Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz członek Komitetu ds. Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat ACO (Approved Compliance Officer) nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT (QUMAK S.A.), telekomunikacyjnym (Orange S.A.) oraz finansowym (Citibank Europe PLC). Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj więcej

Renata Walcterbach-Wywrocka

Czytaj więcej

Marzena Staniszewska

Prawnik, specjalista w zakresie etyki, prawa podatkowego, prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych

Audytor wewnętrzny MF, QA, Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego . Od 32 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Doradca ds. etyki.

Czytaj więcej

Małgorzata Ociepka

Zastępca Dyrektora Biura Księgowości i Kontrasygnaty m.st. Warszawy

Czytaj więcej

Agnieszka Bryl

Associate Partner, Business Advisory, Risk Transformation - Ernst&Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory spółka komandytowa

Czytaj więcej

DR Oskar Filipowski

Radca prawny, Chief Compliance Officer, - KGHM Polska Miedź S.A.

Radca prawny, Chief Compliance Officer w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie odpowiada za zarządzanie ryzykiem i compliance. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie compliance. Posiada bogate doświadczenia w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania zgodnością w oparciu o normę ISO 19600.

Czytaj więcej

Ewa Gąsiorowska

Dyrektor ds. Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A

Czytaj więcej

Olga Petelczyc

Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR

Właścicielka Centrum Rozwoju i Audytu; wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych; Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR; od ponad 14 lat zajmuje się głównie prowadzeniem audytu w szczególności w obszarze funduszy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji; certyfikowany audytor; wykładowca uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach w tym na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w marcu 2018 r. w Paryżu; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników administracji; autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej; ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich; w latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; członek grupy ds. raportowania niefinansowego (pozostali członkowie grupy to: MF, MR, KIBR, SEG, ACCA, FOB, CSRinfo);

Czytaj więcej

Kamil Pszczółkowski

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i danych osobowych

Posiada 12-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001), zarządzania danymi osobowymi (zgodnych z UODO oraz aktualnie z RODO), zarządzania ryzykiem (zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000), zarządzania ciągłością działania (zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym), zarządzania usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3), zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu (IAM, IDM).
Wykładowca Akademii Sztuk Wojennych (dawniej Akademii Obrony Narodowej) na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa

Czytaj więcej

Rafał Urbaniak

Audytor ISO 9001, 14001, PN-N 18001 oraz CGAP

Posiadacz certyfikatów ACO oraz PRINCE2. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie audytu wewnętrznego i kontroli zdobywał w instytucjach reprezentujących różne sektory działalności, m.in. jako zastępca dyrektora komórki kontroli w jednej z instytucji zajmujących się dystrybucją środków współfinansowanych z budżetu UE. Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, w tym sekretarzem komisji nominacyjnej IIA. Obecnie zajmuje się audytem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz audytem zewnętrznym w podmiocie z branży lotniczej.

Czytaj więcej

adw. Paweł Pogorzelski

adwokat w Departamencie Postępowań Spornych Clifford Chance, Clifford Chance; Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa

Specjalizuje się w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym w kwestiach wynikających z amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) i brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej (UK Bribery Act). Wielokrotnie reprezentował spółki i osoby fizyczne przed organami ścigania i organami regulacyjnymi, w tym w sprawach niezapowiedzianych kontroli i przeszukań. Doradza klientom w kwestiach regulacyjnych i compliance. Autor publikacji i szkoleń z zakresu compliance.

Czytaj więcej

Andrzej Nowiczenko

CIA, CRMA, Dyrektor Zarządzający, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank PEKAO S.A.

Dyrektor Zarządzający, Departament Audytu Wewnętrznego, Biuro Koordynacji Audytów Centrali - Bank Pekao SA

Odpowiedzialny za koordynację departamentów prowadzących audyty w Centrali Banku w obszarach: ryzyka kredytowego i rynkowego, ryzyka płynności i modeli, ryzyka operacyjnego i centralnych procesów i ryzyka IT

Wcześniej, do fuzji prawnej Pekao SA z Bankiem Przemysłowo-Handlowym, Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego odpowiedzialny za obszar audytu ryzyka kredytowego i dużych zaangażowań

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek Makroekonomia, oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, jak również Studia podyplomowe: „Inwestycje Kapitałowe”, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa; Studia podyplomowe: „Audyt Wewnętrzny” oraz IMD Business School, IMD Leadreship 2015.
Posiadacz certyfikatów IIA - Certyfikat CIA, maj 2007, Certyfikat CRMA, wrzesień 2012.
Działalność:
- Członek IIA Polska
- Członek założyciel Klubu szefów Audytu
- Wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości

Czytaj więcej

Dr. iur. Bartosz Jagura

LL.M., członek zarządu Instytut Compliance

Członek zarządu Instytut Compliance odpowiedzialny za ofertę szkoleniową. Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC), gdzie uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych systemów zarządzania zgodnością i przeciwdziałania korupcji. Doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech. Studiował prawo w Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Freie Universität Berlin oraz Uniwersytecie Viadrina. Autor licznych publikacji z zakresu compliance i mówca na konferencjach.

Czytaj więcej

Magdalena Soboń-Stasiak

Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A.

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka tego Wydziału oraz studiów podyplomowych ”Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Compliance Officer, pierwszy w Polsce Approved Compliance Expert (certyfikat Instytutu Compliance). Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji z tematyki compliance.

Czytaj więcej

Marcin Gomoła

Chief Compliance Oficer T-Mobile Polska S.A

Chief Compliance Oficer T-Mobile Polska S.A. Grupa Deutsche Telekom, Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej, były Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej

Maciej Piołunowicz

CIA – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Od 9 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował m.in. w BZ WBK oraz NBP, również w audycie wewnętrznym. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również autorem szeregu publikacji z dziedziny audytu wewnętrznego, między innymi w Gazecie Bankowej, Banku i Kredycie oraz miesięczniku Bank. Wykłada na studiach podyplomowych w SGH. Posiada certyfikat CIA.

Czytaj więcej

DR Łukasz Cichy

Radca prawny, obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską w Warszawie

Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, polityki wynagrodzeń i whistleblowingu. Przed ropoczęciem własnej działalności pracował m.in. w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W UKNF był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem (funkcja kontroli, compliance, audytu wewnętrzny, polityka wynagrodzeń).
Uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych związanych m.in. z implementacją dyrektywy CRD IV oraz rozporządzeniem MFiR zastępującym uchwałę 258/2011 KNF, Rekomendacji H i Rekomendacji Z KNF, opracowaniem Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF, a także pracach konsultacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Brał udział w pracach związanych z obszarem metodologii BION w obszarze zarządzania oraz metodykami inspekcji dotyczącymi tego obszaru.
Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach” oraz „Whistleblowing w bankach”. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk.
W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.
Kontakt: lukaszkrzysztofcichy@gmail.com

Czytaj więcej

Jacek Matarewicz

LIDER PRAKTYKI VAT, AKCYZY I CEŁ, Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach z różnych sektorów gospodarki. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Z Kancelarią Ożóg Tomczykowski związany od listopada 2013 r.
W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy, prawa karnego skarbowego, a także szkolenia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z zakresu podatków, procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE) oraz wypowiedzi do prasy fachowej.

Czytaj więcej

Michał Fruba

Certyfikowany audytor wiodący ISO 9001, 27001, 20000 oraz CGAP

Certyfikowany audytor wiodący ISO 9001, 27001, 20000 oraz CGAP. Posiadacz certyfikatów ACO, PRINCE2, MSPF, Agile PM oraz M_o_R. Doświadczony audytor i konsultant systemów zarządzania, kierownik zespołów audytowych zarówno, jako audytor wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Jego obszarem działania są firmy z obszaru transportu lotniczego, telekomunikacyjne oraz IT. Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, w tym członkiem sądu koleżeńskiego. Obecnie zarządza zespołem audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz oceny dostawców zewnętrznych.

Czytaj więcej

Radosław Kaczorek

CISA, CISSP, CRISC Prezes Zarządu IMMUSEC

Ekspert w dziedzinie ładu i nadzoru w informatyce, zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem informacji, Audytor systemów informatycznych. W latach 2005 – 2009 Prezes Zarządu ISACA w Polsce. Współtwórca działów audytu systemów informatycznych i bezpieczeństwa w KPMG (1998 – 2004) oraz Deloitte (2005 – 2007). W latach 2007 – 2012 juror konkursu Lider Informatyki organizowanego przez Computerworld. Wykładowca Podyplomowych Studiów „Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktywny uczestnik projektu INDI Open Astronomy Instrumentation i twórca sterowników dla urządzeń wykorzystywanych w astrofotografii.

Czytaj więcej

ProgramCena10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję

10 % zniżki – dla członków Polrisk, PIBR, BCMG

Zniżki nie sumują się.

Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu.

Zgłoszenie na jeden* wybrany dzień Konferencji:

650.00 zł + 23% VAT – członkowie IIA Polska, ISACA Warszawa i ISACA Katowice
800.00 zł + 23% VAT – pozostałe osoby

(*) przy zgłoszeniu na jeden dzień, bez względu na datę zgłoszenia, obowiązuje powyższa cena

Koszt udziału
1000zł *
  • cena dla Członków IIA
  • * + 23% VAT
Koszt udziału
1400zł *
  • pozostałe osoby
  • * + 23% VAT

 
 
 

Warunkiem przyjęcia / wpisania na listę uczestników konferencji jest przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, oraz dokonanie do dnia 30.05.2018 r. , na podstawie umowy / zgłoszenia lub faktury proforma, opłaty za udział w konferencji.

Ewentualna rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić do organizatora w formie pisemnej nie później niż 14 dni przed Konferencją. Po tym terminie możliwe jest jedynie zastępstwo zgłoszonego uczestnika, co należy zgłosić do biura IIA Polska (office@iia.org.pl)

Oświadczenie VAT dla jsfp

UWAGA

Termin nadsyłania zgłoszeń – 30 maja 2018 r.

Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 11 godzin CPE

 

Złoty SponsorPartnerzyPartnerzy merytoryczniPatroni medialniWspieramyKontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529