PolCAAT'2017 30 listopada 2017 r.
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Zachodniopomorskie Koło Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA zaczyna działać.

Zachodniopomorskie Koło Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA zaczyna działać.

Zachodniopomorskie Koło Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA zaczyna działać.

 

Z wielką przyjemnością informujemy, iż po kilku latach przerwy, pełni zapału postanowiliśmy podjąć działania prowadzące do powołania Zachodniopomorskiego Koła Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA.

Wierzymy, że systematyczny rozwój usług w naszym regionie oraz ciągle rosnąca liczba osób posiadających kwalifikacje w zakresie Audytu Wewnętrznego sprawia, że istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia się oraz wymiany profesjonalnej, opartej na indywidualnych doświadczeniach wiedzy, Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie odebrana z entuzjazmem. Poniżej kilka informacji o nas, a także o najbliższych planach.

Tematyka audytu od dawna nie jest nam obca. W ubiegłym roku swoje kompetencje postanowiliśmy rozwinąć poprzez odbycie ścieżki certyfikacyjnej CGAP. Był to również początek przygody z Instytutem. Szybko dostrzegliśmy możliwości jakie przynieść może współpraca z innymi członkami IIA i już wtedy zaczęliśmy myśleć o nawiązaniu kontaktów.

Jesteśmy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Wydziału zajmującego się dystrybucją środków unijnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w procesach związanych z oceną, nadzorem nad realizacją oraz weryfikacją trwałości efektów inwestycji współfinansowanych przez UE. Współpracujemy z Instytucją Audytową – Urzędem Kontroli Skarbowej w zakresie audytów operacji oraz audytów systemów zarządzania i kontroli. Działkę funduszy unijnych określić można mianem "naszego konika" – tym doświadczeniem jesteśmy skłonni się dzielić, licząc na wsparcie
z Państwa strony w innych dziedzinach.

Chcielibyśmy aby działalność koła oparta była o cyklicznie organizowane spotkania, których obowiązkowym punktem będzie wymiana doświadczeń w dyskusji, następującej po prezentacji/szkoleniu w zakresie problemów specyficznych dla poszczególnych rodzajów zadań audytowych.

Pierwsze - organizacyjne spotkanie koła planowane jest w grudniu br. O szczegółowym terminie i miejscu spotkania poinformujemy zainteresowane osoby mailowo.

Liczymy na odpowiedź z Państwa strony zawierającą deklarację współpracy, oczekiwania i ewentualne obszary, którymi chcieliby się Państwo podzielić. Namawiamy do współpracy również osoby mniej doświadczone, chcące rozwijać się w dziedzinie audytu.

Jednocześnie dziękujemy osobom, które do tej pory wyraziły chęć współpracy.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach koła prosimy o kontakt pod adresem email a.debicka@iia.org.pl; m.urbanski@iia.org.pl

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Dębicka

Michał Urbański

 

 

 

 

Michał Urbański

Z wykształcenia prawnik, Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP). Od 7 lat pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, obecnie kierownik biura zajmującego się realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zainteresowania:  audyt projektów, zamówień publicznych oraz szeroko rozumiane zarządzanie procesowe.

 

Agnieszka Dębicka

Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP). Absolwent Studiów  Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej
w zakresie  Europejskich Stosunków Finansowo  Ekonomiczno  Prawnych oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Audyt
i kontrola wewnętrzna w usprawnianiu zarządzania. Od 11 lat zajmuje się wdrażaniem projektów finansowanych z Unii Europejskiej, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału liczącego ponad 120 pracowników. Posiadacz licznych dyplomów ukończenia specjalistycznych kursów związanych m.in. z tematyką zarządzania projektami, zarządzania  ryzykiem.

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie