VII Konferencja Finansowa 28 lutego 2018 r. Więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Zachodniopomorskie Koło Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA zaczyna działać.

Zachodniopomorskie Koło Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA zaczyna działać.

Zachodniopomorskie Koło Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA zaczyna działać.

 

Tematyka audytu od dawna nie jest nam obca. W ubiegłym roku swoje kompetencje postanowiliśmy rozwinąć poprzez odbycie ścieżki certyfikacyjnej CGAP. Był to również początek przygody z Instytutem. Szybko dostrzegliśmy możliwości jakie przynieść może współpraca z innymi członkami IIA i już wtedy zaczęliśmy myśleć o nawiązaniu kontaktów.

Jesteśmy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Wydziału zajmującego się dystrybucją środków unijnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w procesach związanych z oceną, nadzorem nad realizacją oraz weryfikacją trwałości efektów inwestycji współfinansowanych przez UE. Współpracujemy z Instytucją Audytową – Urzędem Kontroli Skarbowej w zakresie audytów operacji oraz audytów systemów zarządzania i kontroli. Działkę funduszy unijnych określić można mianem "naszego konika" – tym doświadczeniem jesteśmy skłonni się dzielić, licząc na wsparcie
z Państwa strony w innych dziedzinach.

Chcielibyśmy aby działalność koła oparta była o cyklicznie organizowane spotkania, których obowiązkowym punktem będzie wymiana doświadczeń w dyskusji, następującej po prezentacji/szkoleniu w zakresie problemów specyficznych dla poszczególnych rodzajów zadań audytowych.

Pierwsze - organizacyjne spotkanie koła planowane jest w grudniu br. O szczegółowym terminie i miejscu spotkania poinformujemy zainteresowane osoby mailowo.

Liczymy na odpowiedź z Państwa strony zawierającą deklarację współpracy, oczekiwania i ewentualne obszary, którymi chcieliby się Państwo podzielić. Namawiamy do współpracy również osoby mniej doświadczone, chcące rozwijać się w dziedzinie audytu.

Jednocześnie dziękujemy osobom, które do tej pory wyraziły chęć współpracy.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach koła prosimy o kontakt pod adresem email a.debicka@iia.org.pl; m.urbanski@iia.org.pl

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Dębicka

Michał Urbański

 

 

 

 

Michał Urbański

Z wykształcenia prawnik, Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP). Od 7 lat pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, obecnie kierownik biura zajmującego się realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zainteresowania:  audyt projektów, zamówień publicznych oraz szeroko rozumiane zarządzanie procesowe.

 

Agnieszka Dębicka

Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP). Absolwent Studiów  Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej
w zakresie  Europejskich Stosunków Finansowo  Ekonomiczno  Prawnych oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Audyt
i kontrola wewnętrzna w usprawnianiu zarządzania. Od 11 lat zajmuje się wdrażaniem projektów finansowanych z Unii Europejskiej, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału liczącego ponad 120 pracowników. Posiadacz licznych dyplomów ukończenia specjalistycznych kursów związanych m.in. z tematyką zarządzania projektami, zarządzania  ryzykiem.

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie