30 listopada 2017r. Hotel Marriott, Warszawa

XIII Konferencja PolCAAT

IT GRC przyszłością zarządzania IT

XIII Konferencja PolCAAT

30 listopada 2017 r., w hotelu Marriott, w Warszawie odbędzie się już XIII Konferencja PolCAAT. Tematem spotkania będzie IT GRC przyszłością zarządzania IT

Tematyką przewodnią wydarzenia będą obszary IT GRC, czyli ładu, ryzyka i zgodności w ramach IT. W ramach poszczególnych bloków poruszone zostaną również obszary cyberbezpieczeństwa, w tym ryzyk dla korzystania z urządzeń mobilnych.

Zaproszeni eksperci wskażą, w jaki sposób należy wykorzystywać oraz jakie są wady i zalety outsourcingu IT oraz różnych rozwiązań korzystania z chmury. Zostaną omówione wymagania RODO w kontekście zarządzania cyklem życia oprogramowania oraz ryzyk zarządzania zwinnego w projektach IT.

Dowiemy się również jak należy zarządzać obszarem testów, w tym testów bezpieczeństwa. Jako prelegenci m.in. wystąpią managerowie IT, kierownicy projektów, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa oraz doświadczeni audytorzy IT.

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciEwa Sońta-Drączkowska

certyfikowany trener i ekspert, praktyk biznesu z zakresu zarządzania projektami. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym w zakresie realizacji projektów strategicznych i operacyjnych dla biznesu, szczególnie dla branż: finansowej, usługowej oraz paliwowej. Praktykę doradczą łączy z działalnością trenera biznesowego oraz wykładowcy akademickiego. Praktykę biznesową zdobyła w znanych firmach doradczych, jak Roland Berger & Partner, A.T. Kearney oraz Deloitte. Jako Doktor Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej wykłada zarządzanie projektami informatycznymi, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz metody i techniki pracy projektowej w innowacjach.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarządzaniu innowacjami oraz zarządzaniu strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przełożenia strategii na działania operacyjne, oraz w tzw. miękkich aspektach zarządzania (zarządzanie ludźmi w organizacji, rozwój pracowników, projektowanie szkoleń, coaching). Posiada certyfikaty PMP, Prince2 Practicioner, Managing Successful Programs [MSP] Practicioner, Agile PM. Jest absolwentem programu Certyfikowany Trener Biznesu.
Jest autorką książki „Zarządzanie wieloma projektami” skierowanej do praktyków zarządzania projektami, zwłaszcza kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz zarządów przedsiębiorstw oraz kilkunastu artykułów naukowych w tematyce zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. Jest opiekunem klubu studenckiego „Enactus” (działalność wolontariacka), który rozwija projekty w obszarze innowacji społecznych. Ponadto jest członkiem Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz Project Management Institute Oddział Polska.

Czytaj więcej

Maciej Turecki

Członek ISACA i certyfikowany audytor systemów IT (CISA).

CISA

Pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych realizowałem funkcje związane z audytem, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zgodnością i przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu, również będąc członkiem zespołów wsparcia technicznego. Kierowałem pracą międzynarodowych zespołów projektowych w zakresie audytu i wykazałem się zdolnością realizacji celów w zamierzonym terminie. Zdobyłem doświadczenie i głęboką wiedzę o procesach i funkcjonowaniu instytucji finansowych, dobrych praktykach i standardach w zakresie nadzoru IT.

Czytaj więcej

Sebastian Burgemejster

Prezes IIA Polska

IIA Polska

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu/Sekretarz, Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej) oraz ISACA (Członek Komisji Rewizyjnej). Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Profesjonalista zorientowany na rozwiązywanie problemów i usprawnianie procesów. Zdolny do radzenia sobie ze złożonymi problemami zarówno jako członek zespołu, wykładowca, trener, kierownik projektu, członek komitetu sterującego jak i lider. Świadomy wpływu różnych elementów kultury organizacyjnej na zdolność organizacji do osiągania celów.
Wieloletni szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kierownik projektu, ekspert i konsultant zewnętrzny w trakcie realizacji projektów audytowych, wdrożeniowych i doradczych dla dużych instytucji państwowych i prywatnych z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa i IT. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów.
Obecnie zarządzający obszarem, w skład którego wchodzą funkcje compliance, certyfikacji służb żeglugi powietrznej, audytu zgodności, oceny dostawców, Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz zarządzania procesowego.

Czytaj więcej

mgr inż. Joanna Karczewska

Członek Zarządu

ISACA Warsaw Chapter

40 lat w informatyce. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 14 lat jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Wykłada na Akademii Marynarki Wojennej i Politechnice Warszawskiej. Jest aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA – obecnie bierze udział w pracach Grupy Roboczej d/s GDPR (RODO). Uczestniczy w konsultacjach polskich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Sławomir Facon

Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem

PKO Finat

Sławomir Facon jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych. Posiada tytuł Coacha ICC.
Z rynkiem finansowym i obszarem HR związany jest od początku kariery zawodowej. Od grudnia 2010 roku był zatrudniony w Pekao Leasing na stanowisku Dyrektora Biura Zasobów Ludzkich i Administracji, gdzie odpowiadał za kreowanie i realizację polityki personalnej oraz zarządzanie procesami HR. W latach 2007-2010 brał udział w międzynarodowych projektach w Grupie UniCredit. W tym okresie doświadczenie w zakresie rozwoju pracowników zdobywał między innymi w centrum szkoleniowym Grupy w Turynie oraz jako trener. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Pekao SA, początkowo w Pionie Bankowości Detalicznej, a następnie w Pionie Zasobów Ludzkich.
W PKO Finat pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Personelem do jego obowiązków należy realizacja polityki zarządzania i rozwoju pracowników PKO Finat, a także zapewnienie klientom Spółki najwyższej jakości usług w zakresie outsourcingu personalnego oraz Centrum Usług Wspólnych.

Czytaj więcej

Adam Haertle

ZaufanaTrzeciaStrona.pl

Twórca i redaktor naczelny jednego z najpopularniejszych serwisów poświeconych bezpieczeństwu. Bezpiecznik z powołania i zamiłowania, zapalony prelegent i trener, bawiący i uczący słuchaczy w kraju i za granicą. Przez ostatnie kilkanaście lat odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa informacji w UPC Polska. Dzisiaj skupia się na opisywaniu zagrożeń w świecie cyber i edukacji użytkowników.

Czytaj więcej

Adam Suskiewicz

Audytor, Ekspert Testów

Adam Suskiewicz jest Audytorem systemów IT oraz Ekspertem Testów. Posiada aktualny certyfikat CISA wydany przez ISACA. Prace zawodową w informatyce rozpoczął w 1990 roku. Pracował u największych operatorów telekomunikacyjnych, organizował i zarządzał Test Management Office (TMO), pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Testów IT. Pracował przy projektach wdrożeniowych systemów informatycznych klasy CRM i Billing dla sektora telekomunikacyjnego. Uczestniczył ponadto w projektach optymalizacyjnych m.in. z zakresu architektury korporacyjnej i procesów biznesowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada także certyfikaty w zakresie zarządzania testami, w tym ISTQB Advanced Test Manager.

Czytaj więcej

Jakub Syta

DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA USŁUGAMI BEZPIECZEŃSTWA

EXATEL SA

Od kilkunastu lat zarządza, doradza i audytuje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zrealizował projekty w kilkudziesięciu organizacjach, wykrył setki luk w procesach, przeszkolił setki osób. Jego misją jest sprawianie, by zarządzanie cyberbezpieczeństwem stało się proste.
Posiada szereg certyfikatów branżowych, m.in. CISA, CISSP, CISM, CRISC. Jest audytorem wiodącym m.in. ISO 27001 i ISO 22301. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, doświadczony wykładowca i trener. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i Krajowej Izbie Gospodarczej. Obecnie w firmie Exatel kieruje Biurem Zarządzania Usługami Bezpieczeństwa świadczącym profesjonalne usługi SOC oraz ISIRT.

Czytaj więcej

Sylwia Wystub

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, CISA, ABCP

Interia.pl

Ukończyła matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe o tematyce „Bankowość i finanse" w Polskiej Akademii Nauk (z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym). Jest doświadczoną specjalistką w dziedzinach audytu wewnętrznego, zarządzania obszarem IT , bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem. Przez kilkanaście lat była pracownikiem sektora bakowego w Polsce, pełniąc kierownicze funkcje między innymi w departamencie IT, wdrażania systemów informacyjnych oraz departamencie audytu wewnętrznego. Aktualnie jest Dyrektorem ds. Bezpieczeństwa w INTERIA.PL. Na Politechnice Warszawskiej w latach 2003 - 2013 r. prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo informacji w środowisku IT". Była członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ISACA Warszawa, następnie prezesem oraz członkiem Zarządu stowarzyszenia ISACA Katowice.
Posiada certyfikaty:
* CISA (Certified Information Systems Auditor) - od 2001 r.
* ABCP (Associate Business Continuity Professional) - od 2010 r.

oraz zdane egzaminy:
* Audytora Wiodącego ISO 27001- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
* Audytora Wiodącego ISO 22301 - System Zarządzania Ciągłością Działania
* Audytora ISO 20000 - System Zarządzania Ciągłością Usług
* Assessor ISO 15504 - Information technology - Process assessment (SPICE)

Czytaj więcej

Sławomir Góralczyk

Grupa Interia.pl

Pierwsze doświadczenia w sferze bezpieczeństwa zdobywał jako administrator największego polskiego forum warezowego. Następnie, już jako QA w start-upie rozwijającym platformę płatności mobilnych doszedł do wniosku, że od wyglądu interfejsu użytkownika znacznie ważniejsze jest bezpieczeństwo. Od tego czasu skupia się niemal wyłącznie na testach penetracyjnych i bezpieczeństwie systemów informacyjnych. Obecnie Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT w Grupie Interia.

Czytaj więcej

ProgramCena10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
10 % zniżki dla przedstawicieli NIK, członków Polrisk, PIBR, BCMG. Zniżki nie sumują się.
Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch.
Cena nie obejmuje kosztów noclegu.


Koszt udziału
450zł *
  • cena dla Członków IIA oraz członków ISACA Katowice i ISACA Warszawa
  • * + 23% VAT
Koszt udziału
650zł *
  • pozostałe osoby

  • * + 23% VAT

 
 
 


  • UWAGA

    Termin nadsyłania zgłoszeń – 22 listopada 2017 r.
  • Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Partner

Patroni

Patroni medialni

Kontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529