30 listopada 2017r. Hotel Marriott, Warszawa

XIII Konferencja PolCAAT

IT GRC przyszłością zarządzania IT

XIII Konferencja PolCAAT

30 listopada 2017 r., w hotelu Marriott, w Warszawie odbędzie się już XIII Konferencja PolCAAT. Tematem spotkania będzie IT GRC przyszłością zarządzania IT

Tematyką przewodnią wydarzenia będą obszary IT GRC, czyli ładu, ryzyka i zgodności w ramach IT. W ramach poszczególnych bloków poruszone zostaną również obszary cyberbezpieczeństwa, w tym ryzyk dla korzystania z urządzeń mobilnych.

Zaproszeni eksperci wskażą, w jaki sposób należy wykorzystywać oraz jakie są wady i zalety outsourcingu IT oraz różnych rozwiązań korzystania z chmury. Zostaną omówione wymagania RODO w kontekście zarządzania cyklem życia oprogramowania oraz ryzyk zarządzania zwinnego w projektach IT.

Dowiemy się również jak należy zarządzać obszarem testów, w tym testów bezpieczeństwa. Jako prelegenci m.in. wystąpią managerowie IT, kierownicy projektów, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa oraz doświadczeni audytorzy IT.

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciEwa Sońta-Drączkowska

certyfikowany trener i ekspert, praktyk biznesu z zakresu zarządzania projektami. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym w zakresie realizacji projektów strategicznych i operacyjnych dla biznesu, szczególnie dla branż: finansowej, usługowej oraz paliwowej. Praktykę doradczą łączy z działalnością trenera biznesowego oraz wykładowcy akademickiego. Praktykę biznesową zdobyła w znanych firmach doradczych, jak Roland Berger & Partner, A.T. Kearney oraz Deloitte. Jako Doktor Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej wykłada zarządzanie projektami informatycznymi, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz metody i techniki pracy projektowej w innowacjach. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarządzaniu innowacjami oraz zarządzaniu strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przełożenia strategii na działania operacyjne, oraz w tzw. miękkich aspektach zarządzania (zarządzanie ludźmi w organizacji, rozwój pracowników, projektowanie szkoleń, coaching). Posiada certyfikaty PMP, Prince2 Practicioner, Managing Successful Programs [MSP] Practicioner, Agile PM. Jest absolwentem programu Certyfikowany Trener Biznesu. Jest autorką książki „Zarządzanie wieloma projektami” skierowanej do praktyków zarządzania projektami, zwłaszcza kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz zarządów przedsiębiorstw oraz kilkunastu artykułów naukowych w tematyce zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. Jest opiekunem klubu studenckiego „Enactus” (działalność wolontariacka), który rozwija projekty w obszarze innowacji społecznych. Ponadto jest członkiem Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz Project Management Institute Oddział Polska.

Czytaj więcej

Maciej Turecki

Członek ISACA i certyfikowany audytor systemów IT (CISA).

CISA

Pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych realizowałem funkcje związane z audytem, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zgodnością i przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu, również będąc członkiem zespołów wsparcia technicznego. Kierowałem pracą międzynarodowych zespołów projektowych w zakresie audytu i wykazałem się zdolnością realizacji celów w zamierzonym terminie. Zdobyłem doświadczenie i głęboką wiedzę o procesach i funkcjonowaniu instytucji finansowych, dobrych praktykach i standardach w zakresie nadzoru IT.

Czytaj więcej

ProgramCenaKoszt udziału
450
  • cena dla Członków IIA oraz członków ISACA Katowice i ISACA Warszawa
  • * + 23% VAT
Koszt udziału
650
  • pozostałe osoby
  • * + 23% VAT


 
 
 

Termin nadsyłania zgłoszeń – 18 listopada 2017 r.
Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10 % zniżki dla przedstawicieli NIK, członków Polrisk, PIBR, BCMG
  • Zniżki nie sumują się.
  • Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch.
  • Cena nie obejmuje kosztów noclegu.
  • Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Partner

Patroni

Patroni medialni

Kontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529