Konferencja Finansowa 19 października 2017 r.
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Szkolenie "Audyt poziomu dojrzałości etyki w organizacji" X.2017

Szkolenie "Audyt poziomu dojrzałości etyki w organizacji" X.2017

Szkolenie "Audyt poziomu dojrzałości etyki w organizacji" X.2017

Prowadzący: 
Marzena Staniszewska
 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych ale także szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się  w organizacjach aspektami budowy środowiska wewnętrznego. Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z podstawowym zakresem zagadnień ogólnych z zakresu etyki,  omówienie podstawowych sposobów racjonalizacji postaw i zachowań  w środowisku pracy w organizacjach o różnej strukturze własnościowej i formie prawnej, zwrócenie uwagi uczestników na wpływ i relacje pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska wewnętrznego a kształtowaniem postaw etycznych w organizacji, omówienie problemów audytu w obszarze etyki i odpowiedzi na pytania uczestników.

Dla kogo:

Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, kadra kierownicza, pracownicy administracji publicznej ale także organizacji działających w innych formach prawnych, wykonujący obowiązki lub uczestniczący w zarządzaniu zasobami ludzkimi, przygotowujący projekty procedur wewnętrznych w tym antykorupcyjnych, osoby zainteresowane budowaniem etycznego środowiska wewnętrznego, wspierające zarządzanie organizacjami.

Forma szkolenia:

Prezentacja z elementami przykładów do wykorzystania, prezentacja przykładowego sposobu, jak dbać o przestrzeganie wartości etycznych.

Termin szkolenia: 06 października 2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 23 września 2017 r.

 

Cena szkolenia:

  • 660.00 zł + 23% VAT – członkowie IIA Polska
  • 900.00 zł + 23% VAT – pozostałe osoby
  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10 % zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR, ACCA

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w szkoleniu, serwis kawowy, obiad.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu.

Oświadczenie VAT dla jsfp

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Szczegółowa agenda szkolenia w załączeniu.

Wykładowca:

Marzena Staniszewska, audytor wewnętrzny, członek korpusu służby cywilnej, długoletni pracownik administracji publicznej i praktyk audytu wewnętrznego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, magister prawa. Specjalizowała się w prawie konstytucyjnym ustroju państwa i kontroli państwowej. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie: podatków i prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski), Kryminalistyki i prawa dowodowego (CNS) oraz liczne szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego, etyki i antykorupcji (szkolenie zakończone egzaminem) prawa i dobrej legislacji (OSR). W 2011 r. odbyła szkolenie Internal Audit Quality Assessment Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Global potwierdzone certyfikatem Accreditation In Internal Quality Assessment/Validation  w zakresie oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego w organizacjach.

Od 15 sierpnia 2004 do chwili obecnej pracuje na stanowisku audytora wewnętrznego. Łączy nabytą wiedzę z doświadczeniem zawodowym, znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania ułatwia ocenę procesów i zarządzania w obecnie wykonywanej pracy w charakterze audytora wewnętrznego w urzędzie administracji, obsługującym konstytucyjny organ państwa.

Od 2004 roku Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA – Polska, od 2011 r. członek Zarządu Polskiego oddziału Stowarzyszenia IIA, a od 2015 r. członek Komisji Certyfikacyjnej.  

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Patronem medialnym szkolenia jest Infor.pl

Nazwa użytkownika