VII Konferencja Finansowa 28 lutego 2018 r. Więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Czlonkostwo | Księgarnia | Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym

Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym

Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym

Autor: 
Praca Zbiorowa
 

Niniejsze wytyczne przedstawiają znaczenie działalności audytu w sektorze publicznym w efektywnym zarządzaniu i definiują kluczowe elementy potrzebne do maksymalizacji wartości działalności audytu sektora publicznego na wszystkich poziomach tego sektora. Zasady, o których mówimy, są istotne dla krajowych, regionalnych oraz lokalnych zarządów, a także quasi-rządowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Zasady te mogą również mieć zastosowanie do innych podmiotów finansowanych ze środków publicznych.

Poradnik jest skierowany przede wszystkim do wybieranych i mianowanych urzędników państwowych, jak również do wszystkich zwolenników dobrego zarządzania. Celem poradnika jest zachęcenie czytelników do refleksji nad działalnością audytorów sektora publicznego oraz pomoc w ocenienie, jak działania audytu mogą służyć do skuteczniejszego spełniania znaczącej roli w zarządzaniu instytucjami sektora publicznego. W systemach prawnych, w których działalność audytu w sektorze publicznym jest potrzebna, dokument ten może stanowić wstępne wytyczne dla osób decydujących o wynikach usług, których dokładnie powinni się spodziewać oraz o elementach, które są potrzebne do ustanowienia skutecznego działania audytu.

Szczegółowe wytyczne w sprawie standardów i innych narzędzi do tworzenia i poprawy usług audytu w sektorze publicznym są dostępne w Instytucie Audytorów Wewnętrznych (IIA).

 

Osoby, które nie są członkami IIA Polska mogą zakupić powyższą publikację. W załączeniu formularz zamówienia.

Nazwa użytkownika