VII Konferencja Finansowa 28 lutego 2018 r. Więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Czlonkostwo | Księgarnia | Praktyczny Poradnik: Zarządzanie Ciągłością Działania

Praktyczny Poradnik: Zarządzanie Ciągłością Działania

Praktyczny Poradnik: Zarządzanie Ciągłością Działania

 

Zgodnie z dewizą „Progress Through Sharing” przekazujemy polskie wydanie Praktycznego Poradnika: Zarządzanie Ciągłością Działania (ang. Practice Guide: Business Continuity Management).

Poradnik wskazuje na kluczowe znaczenie systemu zarządzania ciągłością działania dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, a także akcentuje pozycję audytu wewnętrznego, jako istotnego partnera dla interesariuszy organizacji odpowiedzialnych za proces zarządzania kryzysowego w obszarze IT.

Dokument jest źródłem cennego odniesienia do stworzenia skutecznego systemu BCM i wskazuje kierunek dla zapewnienia ciągłości infrastruktury krytycznej, aplikacji biznesowych i systemów IT - w trakcie i po kryzysie.

Wyrażamy nadzieję, iż ten Poradnik będzie stanowić istotne wsparcie dla audytorów wewnętrznych oraz dla klientów audytu wskazując na zapewnienie odpowiednich ról i funkcji podczas kryzysu oraz dostarczanie wskazówek do:

określenia roli audytu wewnętrznego we wszystkich etapach kryzysu;
wskazania sposobu i kluczowych elementów oceny dokonywanej przez funkcję audytu wewnętrznego dla elementów BCM.

Poradnik zawiera także listę kontrolną oceny ryzyka, przykładowy program audytu oraz słownik pojęć.

Dodatkowym argumentem w pracy profesjonalnie działających Audytorów Wewnętrznych będzie odniesienie głównych elementów zarządzania ciągłością działania do Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Andrzej Brągiel, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego IIA Polska i Sebastian Burgemejster, Wiceprezes IIA Polska

Osoby, które nie są członkami IIA Polska mogą zakupić powyższą publikację. W załączeniu formularz zamówienia.

Nazwa użytkownika