VII Konferencja Finansowa 28 lutego 2018 r. Więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Czlonkostwo | Księgarnia | GTAG® 17 - Audytowanie ładu informatycznego

GTAG® 17 - Audytowanie ładu informatycznego

GTAG® 17 - Audytowanie ładu informatycznego

 

Celem przewodnika GTAG® 17, dedykowanego audytowaniu ładu informatycznego, jest zwiększenie świadomości i zrozumienia tego obszaru przez audytorów wewnętrznych oraz udzielenie wskazówek, w jaki sposób uwzględnić ład informatyczny w zadaniach audytu wewnętrznego wymaganych przez Standard 2110.

Przewodnik opisuje elementy nadzoru, które powinny być wprowadzone w celu zapewnienia, że IT wspiera strategię i cele organizacji, a także elementy modeli ramowych skutecznego nadzoru i zarządzania wydajnością, takie jak: zrównoważona karta wyników, modele dojrzałości i systemy jakości.

Można tu również odnaleźć opisy przykładowych mechanizmów kontrolnych, dotyczących ryzyk związanych z ładem informatycznym, planowania audytu, weryfikacji, testowania i raportowania działań przydatnych w opracowywaniu praktycznych programów audytu. Jednocześnie Przewodnik zapewnia wytyczne ułatwiające audytowanie ładu informatycznego poprzez wskazówki na temat tego, jak określić cel i zakres zadań audytowych oraz jak oszacować powiązane ryzyka i mechanizmy kontrolne.

Osoby, które nie są członkami IIA Polska mogą zakupić powyższą publikację. W załączeniu formularz zamówienia.

Nazwa użytkownika