VII Konferencja Finansowa 28 lutego 2018 r. Więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Czlonkostwo | Księgarnia | Głos klienta. Przesłanie interesariuszy do audytu wewnętrznego.

Głos klienta. Przesłanie interesariuszy do audytu wewnętrznego.

Głos klienta. Przesłanie interesariuszy do audytu wewnętrznego.

 

Przedsatwiamy nową publikacje Głos klienta. Przesłanie interesariuszy do audytu wewnętrznego. 

Audyt wewnętrzny pełni wyjątkową, a jednocześnie kluczową rolę w strukturze ładu organizacyjnego. Wypełniając tę rolę, audytorzy wewnętrzni współpracują w swoich organizacjach z szeroką gamą interesariuszy. Niniejszy raport koncentruje się na członkach rady nadzorczej i członkach zarządu organizacji, które mają w swoich strukturach funkcję audyt wewnętrznego. Pomimo, iż występują także inne typy interesariuszy, to właśnie wyżej wskazani są tymi, którzy w największym stopniu wpływają na pracę audytu wewnętrznego. Badanie interesariuszy nie było zaprojektowane po to, aby zmierzyć czy występuje luka pomiędzy tym czego interesariusze oczekują od audytu wewnętrznego, a tym czy oczekiwania te są spełniane. Skupia się ono na rekomendacjach od interesariuszy dotyczących najlepszych praktyk, jakie audytorzy wewnętrzni powinni uwzględnić przy realizacji swoich zadań w celu stałego doskonalenia świadczonych usług i przysporzenia wartości swoim organizacjom.

Publikacja dostępna jest w załaczniku. Link

Osoby, które nie są członkami IIA Polska mogą zakupić powyższą publikację. W załączeniu formularz zamówienia.

Nazwa użytkownika